Informasjon til våre medlemsklubber

I styremøte i Divisjonsforeningen tirsdag 23. november vedtok et enstemmig styre at styremedlem Jo Bergsvand trer ut av styret i Divisjonsforeningen fra og med 23.11.21 og inntil videre. Bergsvands fratreden ble vedtatt for å unngå eventuelle spørsmål og uklarheter knyttet til habilitet. Dette er begrunnet med hans sivile jobb som innebærer salg av AI-kameraløsninger til norske fotballstadioner og idrettshaller. Denne salgsaktiviteten innebærer blant annet kontakt med, tilbud til og mulige salg til våre medlemsklubber.

Styret ønsker ikke at det skal stilles spørsmål ved Jo Bergsvand sin habilitet i forbindelse med rollen som styremedlem i Divisjonsforeningen og utøvelsen av sin salgsjobb. Dette siden kameraene fra Speedio som Bergsvand selger, er en av flere aktuelle leverandører til TV2 i forbindelse med ny medieavtale for norsk fotball. Vedtaket ble gjort etter at styret hadde fått en redegjørelse både fra Fotball Media ved Knut Kristvang mandag 22.11 og fra Jo Bergsvand 23.11. Ut fra informasjonen styret fikk fra begge parter, vurderte vi at det var viktig å være føre var for å ivareta habilitet og ryddighet.

Jo Bergsvand fratrer styret inntil TV2 har gjort sitt valg av kameraleverandør, noe som er ventet å skje en gang på nyåret i 2022. Han vil tiltre styret igjen så snart den aktuelle saken er avklart og leverandør er valgt av TV2.

Oslo 23.11.21

Styret i Divisjonsforeningen

Viktig informasjon fra styret i Divisjonsforeningen

Jo Bergsvand til venstre i bildet trer ut av styret inntil videre etter styrevedtak 23.11.21.