Divisjonsforeninga avviklet sist lørdag sitt tradisjonelle medlemsmøte i forbindelse med Cupfinalehelga, og det med rekordstort oppmøte. Tilsammen deltok 56 engasjerte representanter fra 38 av våre medlemsklubber på et møte med mange interessante innledere og nyttige programposter.

Styrets leder Anders Eggen orienterte om styrets arbeid i året som er gått, og om de viktigste sakene for foreninga vår fremover. Disse sakene var blant annet høringsforslagene til ny seriestruktur og organisasjonsutvikling/representasjon, arbeidet med Divisjonsforeningens handlingsplan, prioriteringen av lederutvikling og vårt gode samarbeid med Forbundsstyret, NFFs administrasjon og Norsk Toppfotball.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Styreleder Anders Eggen og daglig leder Dag Halvorsen i aksjon på medlemsmøtet 21.11.15

Etter orienteringen fra styreleder Eggen var det tid for besøk og innlegg av President Yngve Hallèn. Han tok for seg både den viktige verdidebatten som var gjennomgangstema på NFFs ledermøte fredag 20.11 og det gode samarbeidet mellom NFF og Divisjonsforeninga. Både i arbeidet med forslag til ny seriestruktur og ved oppsettet av de 4 avdelingene i neste års 2. divisjon, har Kari Lindevik og Dag Halvorsen fra Divisjonsforeninga vært svært viktige bidragsytere. Dette er NFF takknemlige for og Presidenten gikk langt i å antyde at vår forening vil få enda mer sentrale roller og oppgaver med avdelingsoppsettet i årene fremover. Det er svært gledelig å få slike gode tilbakemeldinger på våre bidrag, og det er ingen tvil om at vi ønsker å bidra sterkt også i fremtiden repliserte vår nestleder Kari Lindevik. Hun har opparbeidet seg svært god kompetanse på og oversikt over reisekostnader og reisemuligheter for alle lagene i 2. divisjon, noe som blir høyt skattet både i NFF og vår forening.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES
En engasjert President Yngve Hallèn i aksjon.

Etter en god lunsj var det tid for besøk av representanter for de to cupfinalistene Sarpsborg 08 og Rosenborg BK. Først ut var styreleder Cato Haug i Sarpsborg 08, som ga oss et meget interessant foredrag om hvordan de har jobbet for å bli en stabil og god toppklubb. Omdømme, økonomi og sport har vært deres klare prioriteringer – i nevnte rekkefølge! Og gjennom et sterkt omdømme, engasjerte frivillige og solide lokale støttespillere, har de bygd seg en solid økonomi med ei omsetning på ca. 40 mill pr år. Og de har alltid prioritert økonomi foran sportslige forsterkninger, ikke gjort noe de ikke har hatt penger til å gjøre. Og det har bært frukter, Sarpsborg 08 er i grønn sone og leverer meget godt sportslig!

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Styreleder Cato Haug, Sarpsborg 08

Til slutt var det sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye fra Rosenborg sin tur, og han fortalte om hvor viktig årets flotte sesong har vært både for klubben, trenere, spillere og supportere av Rosenborg. Med gull både i serien og NM-cupen, samt deltakelse i Europa League og flere RBK-spillere i Per-Mathias Høgmo sin landslagstropp, er det ingen tvil om at 2015-sesongen har vært svært oppløftende. Vi fikk et innblikk i en sterk prestasjonskultur, høye krav til spillerne både på og utenfor banen og viktigheten av å se hele mennesket for å få dem til å prestere på sitt aller beste. Her har vår hovedtrener Kåre Ingebrigtsen gjort en meget god jobb, med å vise spillerne tillit, involvere dem og være åpen i viktige beslutninger. Humøret og gleden har alltid vært viktige kjennetegn ved Rosenborg-kulturen og de er definitivt enda mer fremtredende etter årets sesong, avsluttet en offensiv sportsdirektør Bjørnebye. Vi jobber knallhardt for å bli bedre i alle ledd, og har vært gjennom en grundig og sjølkritisk sportslig evaluering etter årets sesong. Den skal gjøre oss enda bedre neste sesong!

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Sportsdirektør i RBK, Stig Inge Bjørnebye.

Styret i Divisjonsforeningen takker alle medlemmer for engasjert deltakelse på medlemsmøtet og for godt samarbeid i årets sesong. Vi ønsker også å takke alle innledere og bidragsytere, som var med å gjøre det til et lærerikt og svært nyttig møte, både for styret og våre medlemmer.

Divisjonsforeningen gratulerer Rosenborg BK med 2-0 seier i finalen og NM-gullet og Sarpsborg 08 med velfortjente sølvmedaljer.