Mer enn 50 klubber var representert med tilsammen 80 deltakere på Ledersamlingen i Divisjonsforeningen mandag 11. oktober. Samlingen ble avholdt på Ullevål stadion i Meet Ullevål sine flotte lokaler.

Det var ingen tvil om at samlingen var etterlengtet etter 18 måneder med Covid-pause fra fysisk å kunne møte venner og kollleger i fotballen. Stort engasjement, gode diskusjoner og interessante tema gjorde at tida fløy avgårde i godt selskap.

Rekrutteringen av Daglig leder og Covid-evaluering

Fungerende styreleder i Divisjonsforeningen Hugo Magne Kjelseth fra Harstad Idrettslag ga en grundig redegjørelse om rekrutteringsprosessen av ny Daglig leder. Det har fra media og enkelte andre blitt stilt spørsmål ved gjennomføring og habilitet, og redegjørelsen fra Kjelseth samt diskusjonen i etterkant var nyttig for å sikre en felles forståelse av hva og hvordan prosessen foregikk. Styret fikk et klart råd fra medlemsmøtet om at foreningens vedtekter bør revideres, sendes ut på høring og legges frem for årsmøtet i mars 2022 som egen sak. Særlig var det forholdene rundt habilitet som ble vektlagt i diskusjonen og styret tok til etterretning og støttet ønsket og behovet for en gjennomgang, revidering og vedtak på årsmøtet om nye vedtekter. Styret starter denne prosessen umiddelbart.

Kari Lindevik orienterte om det den krevende Covid-perioden og all jobbingen som ble gjort sammen med NFF, NTF og TFK for å få fotballaktiviteten i gang så raskt og sikkert som mulig. Strategien som ble valgt med å jobbe felles med NFF og resten av fotballen var helt nødvendig for å nå fram. Mer enn 300 digitale møter har blitt gjennomført i løpet av de 18 månedene som er gått siden nedstengningen i mars 2020. En samlet fotballbevegelse stod mye sterkere enn om vi hadde opptrådd hver for oss sa Kari Lindevik i sin oppsummering til ledermøtet.

Vellykket ledersamling på Ullevål 11. oktober