Fredag den 13. januar var alle medlemsklubbene i Divisjonsforeningen samlet til terminlistemøte og seminar på Ullevål Panorama, i regi av Norges Fotballforbund. Dette var den første samlingen hvor klubbene fra både Postnordligaens 2 avdelinger og Regionsligaens 6 avdelinger var samlet, og totalt deltok 175 representanter fra 100 klubber. På seminaret var det interessante og nyttige innlegg fra blant annet NFFs Rune Pedersen, som er seksjonsleder for turneringer og arrangement og konkurransedirektør Nils Fisketjønn. Fotball Media og Amedia presenterte opplegget for et utvidet samarbeid i 2017, hvor blant annet alle kampene i PostNord-ligaen skal streames. Dette gir spennende muligheter både for den enkelte klubb og ligaen til å presentere seg for et mye større publikum. Etter samlingen i plenum, ble lagene fordelt avdelingsvis, for å gjennomgå spilleplanen 2017 og bli enige om endelig dag og tidspunkt for alle kampene i årets sesong.

Direktør i Konkurranseavdelingen Nils Fisketjønn presenterte sin organisasjon for ei lydhør og engasert forsamling.
Direktør i Konkurranseavdelingen Nils Fisketjønn presenterte sin organisasjon for ei lydhør og engasjert forsamling.

Styreleder i Divisjonsforeningen Kari Lindevik, presenterte reisefordelingsordningen til medlemsklubbene, slik at både nye og gamle medlemsklubber fikk en klar forståelse av hvordan reisestøtten for 2017 beregnes og hvordan inn- og utbetalingene organiseres / fordeles. De klubbene som blir berettiget til reisestøtte i 2017, vil få sine utbetalinger i april og august.

Styreleder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen presenterte årets beregning av reisestøtte i PostNord og Regionsligaen.
Styreleder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen presenterte årets beregning av reisestøtte i PostNord og Regionsligaen.

Fredag kveld var det hyggelig middag i UBCs lokaler, før seminaret fortsatte lørdag formiddag med interne saker for Divisjonsforeningas medlemmer, og avsluttet med lunsj kl. 1300 lørdag. Alt i alt et svært vellykket terminlisteseminar og medlemsmøte, hvor vi fikk bekreftet det gode samarbeidet som råder mellom NFFs administrasjon og Divisjonsforeningen. Det ser vi frem til å utvikle videre i fortsettelsen, samtidig som vi som forening skal ta oss best mulig av våre nesten 100 medlemmer. Dette er en dobling av antall medlemmer fra fjoråret. Vi takker alle klubbene for deltakelsen på seminaret og ønsker både medlemsklubbene og NFFs organisasjon til lykke med årets sesong. Vi gleder oss!