Gode kontrakter er helt avgjørende for klubber som støter på jus og avtaleverk rundt alt
fra spillere og trenere, til partnere og det offentlige. Gjennom avtalen Divisjonsforeningen nå har inngått med advokatfirmaet Kleven & Kristensen er den beste hjelpen tilgjengelig – på tre ulike måter.

– Det å bruke svake eller ikke oppdaterte kontrakter kan koste klubber mye penger. Veldig
mye penger, sa Pål Kleven da han holdt et innlegg på Divisjonsforeningens ledersamling i
forrige uke.

Og med veldig mye penger mener han det «renner ut» millionbeløp fra norsk fotballklubber
hvert år, penger som kunne vært brukt til baller og sportslig satsing, forsvinner nå på grunn
av manglende kunnskap, dårlig håndverk eller lav bevissthet.

– Man henter frem den gamle trenerkontrakten og skriver nye avtaler på den, uten å ta
hensyn til at arbeidsmiljøloven er endret og at det finnes langt bedre og oppdaterte
standarder, fortsatte Kleven.

Nå har klubbene i Divisjonsforeningen hele tiden gratis tilgang til både de siste oppdaterte
versjoner av trenerkontrakter – så vel som et vell av

«Klubbpakka» – et omfattende og tilrettelagt klubbverktøy
Akkurat de oppdaterte standardene er en av mange ting klubbene i Divisjonsforeningen nå
har gratis tilgang til. Gjennom «Klubbpakka» – som er en omfattende samling av
standardkontrakter, lovnormer, maler og forklaringer – alt spesialtilpasset
for idretten, men der det i tillegg til generelle deler for idretten, også finnes skreddersøm for
Divisjonsforeningens medlemsklubber.

Klubbpakka er utviklet av Kleven & Kristensen og innholdet blir jevnlig oppdatert av
advokatene i Kleven & Kristensen. Klubbpakka ligger på www.klubbpakka.no  (krever pålog for full tilgang, en pålog DF-klubbene får).

 

Advokatfirmaet, som ble etablert av Pål Kleven og Tomas Kristensen, er Norges ledende
advokatfirma innen idrettssektoren med nesten 20 års erfaring i bransjen. De har kontor på
Ullevaal Stadion og et tett samarbeid med store deler av Idretts-Norge. Nå altså et utvidet
sådan også med Divisjonsforeningen – først og fremst på vegne av DFs 98 medlemsklubber.

Den avtalen inneholder blant annet:

 • Klubbene får fri tilgang til alt innhold i Klubbpakka (klubbpakka.no)
 • Telefonsupport for klubbene der de for kun 500 kroner kan ringe Kleven & Kristensen
  og i inntil en halvtime kan få konkrete svar på om og evt hvordan de bør ta en sak
  videre. Det er en telefon som kan være meget klokt å ta.
 • Rabatterte timepriser på juridiske tjenester utover ovennevnte
 • Jevnlig deltagelse og foredrag på Divisjonsforeningens medlemsmøter, så som forrige
  ukes ledersamling
 • Dialogmøter med Divisjonsforeningens ledelse

– Dette er en viktig avtale for vårt advokatfirma. Det er helt nødvendig for oss å jobbe
kontinuerlig med alle mulige problemstillinger innen fotball, enten det gjelder Eliteserien
eller nivåene under. Dette øker vår kompetanse og innebærer at vi kan gi bedre, mer effektiv
og dermed også rimeligere bistand til våre klienter, sier Pål Kleven.

Reduserer terskelen
Klubber på Divisjonsforeningens nivåer, PostNord- og Norsk Tipping-ligaen, profesjonaliseres
stadig i sin drift. Det krever også mer av juridisk kompetanse og bevissthet rundt avtaleverk.
Noen har kontakt mot advokater i og rundt klubben, som kan være en god løsning – selv om
disse ofte ikke har idrettens regelverk som sitt spesiale. Men oftere blir terskelen for å
kontakte advokater for høy.

Det kan koste dyrt.

Med denne avtalen er også den terskelen betydelig redusert.

Pål Kleven (foran) og Tomas Kristensen bidro med sin kompetanse på Divisjonsforeningens ledersamling

– Vår erfaring er at fotballklubbene kan spare mye penger på å inngå bedre kontrakter. Dette
gjelder særlig for trener- og spillerkontrakter, men også når det gjelder ordinære
ansettelseskontrakter og andre typer avtaler som for eksempel overgangsavtaler, leieavtaler
og markedsavtaler, fortsetter Kleven.

Som altfor ofte opplever at klubber tar kontakt etter at et problem har oppstått.

– Vårt mål er å gjøre det lettere for klubbene å drive godt. Det handler om både bevissthet
på viktige tema, tilgang til de beste rådene og bedre økonomiske betingelser. I denne
avtalen treffer vi alle de tre punktene, på et fagområde som bare blir viktigere og viktigere,
men der kompetansen – like dessverre som naturlig – ofte er utfordrende å ha i eget hus,
sier Divisjonsforeningens daglige leder Arne Knoph.

Klubbene som ikke allerede har fått det, vil få passord til klubbpakka.no ved å henvende seg
til arne@divisjonsforeningen.no .

www.klubbpakka.no finner man naturlig nok også kontaktpunkter til Kleven & Kristensen.

Klikk deg inn på Klubbpakka her

Les mer om Kleven og Kristensen her