Snart kommer en plakat ut til alle klubber. Den er ment som en tydelig påminnelse om reglene vi har i norsk fotball rundt regler som på ulike på måter begrenser spillere, trenere og lederes muligheter til å delta i pengespill.

Emil Waters fra NFFs juridiske avdeling var på Divisjonsforeningens klubbsamling i januar. Der hadde han et engasjerende innlegg og snakket han om retningslinjer og om tall og fakta – så vel som økende bekymringer rundt spillproblematikk.

Samtalene rundt planleggingen av den samlingen er en av grunnene til at man nå har fått på plass en plakat som skal være en «reminder» til alle om bevisstheten rundt dette med pengespill.

I norsk fotball finnes regler som forbyr spill på kamper en selv er involvert i, regler som forbyr deling av innsideinformasjon, samt regler om kampfiksing. Alle som har en rolle i norsk fotball bør kjenne til disse reglene og som et bidrag til dette vil det nå bli sendt ut en plakat til alle NFFs medlemsklubber hvor reglene i sin enkleste form blir presentert.

– Det er avgjørende at de som deltar i norske fotballkamper ikke har interesser som strider mot lagets egne interesser, samt å sikre publikums tillit til at kamper i Norge spilles på redelig vis. Vi oppfordrer derfor alle med roller i norsk fotball til å ta en kikk på plakaten, sier juridisk rådgiver i NFF, Emil Waters.

Informasjonsmateriale vedrørende NFFs pengespill-regler finnes allerede på fotball.no og plakaten er dermed ment som en liten påminnelse om noe som mange allerede er godt kjent med.

Les mer om pengespill-reglene her

Divisjonsforeningen, Serieforeningen for Kvinnefotball, Norsk Toppfotball, Norsk Fotballtrenerforening, NISO, Lotteritilsynet og Norsk Tipping er også med på å formidle det viktige budskapet.

– Budskapet om hvor viktig det er at alle holder seg på rett side av pengespill-regelverket kan ikke gjentas for ofte og NFF er veldig glad for at fotballens interesseforeninger, samt viktige samarbeidspartnere på området som Lotteritilsynet og Norsk Tipping, ønsker bidrar til å formidle de sentrale reglene ut, sier Waters.

Divisjonsforeningen oppfordrer alle medlemsklubber å henge opp plakaten – når den kommer fra NFF – på godt synlige plasser i klubbhusene rundt om.

Les mer om pengespill-reglene her

Slik ser hele plakaten ut (den skal altså distribueres til alle klubber når den er ferdig trykket):

Plakat om bevissthet rundt pengespill