Årets Ledersamling i Divisjonsforeningen blir rekordstor. Tirsdag og onsdag samles rundt 75 styre- og daglig ledere, fagfolk og en fotballpresident på Ullevaal – til to dager med dyktige innledere, gode (og dårlige) erfaringer og intense diskusjoner rundt temaer som spillerlogistikk, bærekraftig økonomi og styrets egentlige rolle i en fotballklubb.

Så mange har det aldri tidligere vært på denne ledersamlingen – der styreledere og klubbledere i Divisjonsforeningens klubber er prioritert.

Den rekordstore deltagelsen dokumenterer både at engasjementet i klubbene har økt, samtidig som tilbakemeldingene bekrefter temaer som treffer hverdagen til klubblederne i PostNord- og Norsk Tipping-ligaen.

Det skal handle om den helt spesielle lederrollen og lederjobben som kreves i klubbdrift på dette nivået.

Da med tre hovedtemaer i denne ledermodulen:

  • Spillerlogistikk – både den sportslige og den økonomiske siden av det. Og da med en solid faktapakke i bunn, her skal det ikke brukes tid på synsing
  • Økonomisk bærekraft – hvorfor lykkes noen, hva er de viktigste punktene som kjennetegner de beste og de vanligste feilene som gjøres.
  • Styrearbeid og og styrets rolle i samspill med administrasjon og daglig ledelse – på et nivå der skjæringspunktet mellom strategisk tenkning og operativt arbeid ofte er vanskelig å finne.

Dette ledet av Erik Soler og Jo Bergsvand, som har med seg dyktige innledere som fagansvalig Kristian Skjennum fra NFF, økonomisjef Ine Hope Karlsen i NTF og styreleder Cato Haug i Sarpsborg 08.

– Jeg tror vi har en relevant historie å fortelle, det er ikke så lenge siden vi tok steget fra PostNord-ligaen, sier Cato Haug, som jo nå er styreleder i en Europaliga-klubb.

– Samtidig kommer jeg fort inn på hvordan verdier har styrt våre valg, sier Haug.

Han er altså en av dem som skal innlede til diskusjoner som i seg og mer enn noe blir viktige disse dagene.

Delingskulturen er god i DF-klubbene og det å fasilitere gode diskusjoner og dele erfaringer klubbene i mellom er en viktig del av denne typen samlinger.

Erik Soler og Jo Bergsvand holder sammen med DF-ledelsen i trådene hele samlingen, og de to er nettopp opptatt av å skape gode debatter.

– Jeg er veldig dårlig til å avbryte gode diskusjoner, smilte Erik Soler på ett av planleggingsmøtene.

Gode klubbleders diskusjoner er gull verdt

Vel vitende om at når dette gjøres rett, fortsetter de gode samtalene langt utover de avsatte faglige timene. Sånn sett blir tiden brukt godt også frem til og etter landskampen mellom Norge og Bulgaria tirsdags kveld.

 

Det på en samling som i tillegg til ovennevnte hovedbolk også har andre poster på programmet:

  • Divisjonsforeningens handlingsplan for en spennende tid de to neste årene
  • Utviklingsmidler og ligaordningen
  • Status og erfaringer etter et snaut år med klubblisens i PostNord-ligaen
  • Fagseminar med både esport og Elitedirektør Lise Klaveness
  • Felles middag og landskamp
  • Besøk av og siste nytt fra Fotballpresident Terje Svendsen
Fotballpresident Terje Svendsen

Det blir med andre ord to dager det er grunn til å ha forventninger til.

– Jeg er utrolig glad for at så mange setter av tid midt i en travel hverdag for å lære mer, sier styreleder i Divisjonsforeningen Kari Lindevik.

Og da er hun ikke minst glad på vegne av de som kommer, overbevist om at den store deltagelsen er en styrke i seg selv.

– Jeg forventer stor delingsvilje, understreker Lindevik.

Brynes Asle Tjøtta og Fanas Kim Rune Hellesund har funnet tonen før – nå bidrar de begge som innledere med sine erfaringer.

Og med så mange til stede bør det være mange relevante dialoger for både våre største klubber i PostNord- og de mindre klubbene i Norsk Tipping, alle med en felles ambisjon – om å utvikle seg videre.

– Jeg ser virkelig frem til en samling med temaer der mange har noe å lære. Jeg ser selv spesielt frem til runden med styrets rolle i samspill med administrasjonen, og håper og tror dette blir dager der alle føler de drar hjem med kunnskap de kan bygge videre på, avslutter Kari Lindevik.

 

SLIK SER AGENDAEN UT:

TIRSDAG 16. OKTOBER

10:00:       Åpning / velkommen

10:00:       DF-saker: Handlingsplanen 2019-20 / budsjettarbeid 2019 / utviklingsmidler mm

12:00:       Lunsj

13:00:       Spillerlogistikk; Intro v/Erik Solêr og Jo Bergsvand

Spillerlogistikk fakta (hvor mange toppspillere kommer fra våre nivåer?) v/Kristian Skjennum, NFF

14:30:      Pause

14.45        Gruppearbeid / diskusjon

15.30        Pause

15.45        Sarpsborg 08 – verdistyrt vei til toppen av norsk fotball v/styreleder Cato Haug

17.30        Fagseminar NFF (holdes på møterom Colosseum Ullevaal, inngang K)

18.45        Middag – Klubb Ullevaal, Meet

20.45        Kamp Norge – Bulgaria

22.30        Samling i Sportsbaren, Meet

ONSDAG 17. OKTOBER – OPPMØTE MEET ULLEVAAL (MØTEROM M6)

09:00:       Økonomisk bærekraft. Ine Hope Karlsen økonomiansvarlig i NTF presenterer erfaringer, økonomiske utfordringer mm i klubbene.

Gruppearbeid / diskusjon

10:30:       Pause

10:45:       Styrearbeid

Presentasjon av klubbers styre / administrative arbeid.

Gruppearbeid / diskusjon

12.30:       Fotballpresident Terje Svendsen

13.00:       Lunsj – avslutning

Deltagerne har samtidig fått flere punkter å forberede seg på – nettopp for å styrke diskusjonene rundt bordene og inn mot temaene på Ledermodul-delen.