Styret i Divisjonsforeningen har i dag 10.8.21 tilsatt Kari Lindevik som ny Daglig leder.

Etter en grundig rekrutteringsprosess med totalt 28 kvalifiserte søkere, falt valget til slutt på vår nåværende arbeidende styreleder Kari Lindevik. Kari har gjennom sine til sammen nesten 10 år i styret i Divisjonsforeningen tilegnet seg en unik kunnskap og kompetanse om foreningens viktige formål og arbeidsoppgaver. Hun har i alle disse årene vært sentral i å bygge gode relasjoner til administrasjonen og styret i Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og alle våre samarbeidspartnere som Norsk Tipping, PostNord, Amedia med flere. I tillegg har Kari hatt en utstrakt kontakt med alle våre medlemsklubber gjennom årene, og har et stort og godt nettverk i hele norsk fotball.

Gjennom sin jobbing i styret, både som styremedlem, nestleder og styreleder har Kari Lindevik hatt ansvaret i Divisjonsforeningen med å utarbeide opplegg for fordeling av våre medlemmers reisekostnader i forbindelse med seriespillet. Dette har hun gjort i nært samarbeid med NFFs administrasjon, noe som har bygd stor tillit innad hos NFF og gitt økonomisk forutsigbarhet for våre medlemsklubber. Det samme gjelder retningslinjer og kriterier for utviklingsmidler som har tilfalt våre klubber. Ved sin deltakelse sammen med NFFs markedsavdeling har Kari Lindevik knyttet gode relasjoner både til avdelingens sentrale medarbeidere og ikke minst til alle våre samarbeidspartnere i media og næringslivet.

Divisjonsforeningen har opparbeidet seg en svært viktig og sentral posisjon i norsk fotball, veldig mye takket være den store og gode jobben Kari Lindevik har lagt ned for foreningen. Hun nyter stor tillit både internt i Divisjonsforeningen og blant alle våre samarbeidspartnere. Ved å ansette henne som vår nye Daglige leder, sikrer vi stø kurs og en videreutvikling av den posisjonen vi som forening har. I tillegg gir det det aller beste grunnlaget for at våre medlemsklubber, styret og Daglig leder i fellesskap kan utvikle det potensialet som ligger i å være norsk fotballs mest sentrale utviklingsnivå for unge spillere. Det er en jobb som Kari Lindevik er svært motivert for og som vi i styret ønsker å gi henne tillit til å gjøre.

Kari Lindevik tiltrer sin nye jobb i 100% stilling fra 1. november og vil frem til da jobbe deltid som påtroppende daglig leder. Kari fratrer styret som styreleder fra og med i dag 10. august, og nestleder Hugo Magne Kjelseth fra Harstad IL blir fra og med i dag 10.8 ny styreleder med varighet frem til årsmøtet i mars 2022.