For første gang har Norges Fotballforbund hentet inn tall fra klubbene i PostNord-ligaen på nivå 3 i norsk fotball. Tallene viser at flere av klubbene har økonomiske utfordringer og røde tall.

For regnskapsåret 2016 rapporterte klubbene i PostNord-ligaen samlede driftsinntekter på totalt 334 millioner. Med samlede driftskostnader på totalt 346 millioner leverte klubbene et negativt resultat etter skatt på 14 millioner. Kun ni av 26 klubber leverte positivt resultat i 2016.

Størrelsen på klubbene og hvordan de er satt sammen (ren fotballklubb, fleridrettslag og eier av selskap) varierer hos klubbene på nivå tre, noe som også gir utslag i de ulike klubbenes omsetning og økonomi. Selv om egenkapitalandelen samlet sett er på 20% i PostNord-ligaen, er det flere klubber som har negativ egenkapital.

Klubbene i PostNord-ligaen har også blitt målt opp mot det finansielle oppfølgingssystemet (FOS), samme system som klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen måles i forhold til. Totalt har ni klubber (35%) blitt kategorisert i kategori III (grønn), fem klubber (19%) i kategori II (gul) og 12 klubber (46%) i kategori I (rød). Til sammenligning ble 9% av herreklubbene i de to øverste divisjonene kategorisert i kategori III (grønn) når FOS ble innført i 2009. 38% av klubbene ble kategorisert i kategori II (gul) og 53% i kategori I (rød).

-Siden innføringen av FOS i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien til klubbene i de to øverste divisjonene. Med et større fokus på økonomi også på nivå tre, tror og håper vi å se samme positive utvikling her i løpet av noen år, sier Klubblisensansvarlig Rune Nordhaug.

-Jeg er glad for at vi nå har tatt i bruk det finansielle oppfølgingssystemet, som har hatt god effekt for Eliteserie- og OBOS-ligaklubbene over tid. Jeg håper og tror at vi med dette også vil se en forbedring av økonomien i PostNord-ligaen de nærmeste årene, sier Kari Lindevik, leder av Divisjonsforeningen.

Tekst og foto er hentet fra Norges Fotballforbund, www.fotball.no hvor du også kan se hele oversikten over de 26 klubbene som har rapportert inn sine regnskapstall.