For andre år er PostNord-ligaen en del av lisensrapporteringen. Tallene som ble presentert fredag, bekrefter behovet for et enda skarpere fokus på økonomisk styring i klubbene – samtidig som lisensen vil styrke klubbene når den får virket over tid.

11 klubber rapporterte i grønn sone og helårstallene for PostNord-ligaen samlet er positive (driftsresultat på 8,2 mill samlet). Likevel er det ingen tvil om at det er utfordrende å drive på dette nivået. Fem av PostNord-klubbene (Odd 2 holdt utenom) rapporterte nå i rød sone og er eller blir underlagt handlingsplaner for å snu dette.

Historien fra Eliteserien viser at nettopp det skjer når lisensen virker over år. Ingen Eliteserieklubber rapporterte i rød sone denne gang.

Klubbene positive

– At lisensordningen ble innført også i PostNord-ligaen ser Divisjonsforeningen på som veldig positivt. Vi vet også at klubbene selv sterkt ønsket dette, og de har vært klare i tilbakemeldingene på at oppfølgingen mot dem må være stram og tydelig, sier Kari Lindevik, styreleder i Divisjonsforeningen.

Etter en litt mykere innføring i 2018, ikke minst i forhold til selve innrapporteringen, er det nå et klarere NFF som gir irettesettelser til fem klubber som ikke har fulgt avtalte handlingsplaner. Det er første skritt i et sanksjonsregime som i neste omgang vil kunne medføre poengtrekk.

Samtidig er det positivt å se at 21 av 26 klubber i denne rapporten er plassert i hhv gul og grønn sone. Og det er et mål at flere over tid skal etablere en stabil og bærekraftig økonomi.

– Ja, vi er tidlig fase ennå, vi ser at det virker men det må ta tid. Og vi har gitt klubbene 3 år, det har vært planen hele veien, sier Rune Nordhaug, seksjonsleder klubbstøtte i NFF.

SE NFFs PRESSEMELDING OG STATUS PÅ ALLE LISENSNIVÅENE HER

– Skal vi oppnå fortsatt sportslig utvikling, er det avgjørende med en bærekraftig og robust økonomi i våre medlemsklubber, understreker Kari Lindevik.

Holdningsendring

Selv om FOS-kategoriseringen som ble presentert fredag ikke dokumenterer det direkte, opplever hun en positiv utvikling og tydelig holdning ute i klubben etter de nå snart to årene det har vært lisens.

– Det er viktig å skryte av de som rapporterer solide tall, understreker Lindevik.

Det er gledelig også at tre av de nyopprykkede, Byåsen, Sola og Oppsal alle er i grønn sone. Egersund, Hødd, Alta og Kjelsås har alle vært «grønne» i alle rapporteringene så langt, mens det er gledelig å se at Arendal, Bærum og Mjølner har tatt steget opp i grønn sone siden første rapportering.

Sotra står urapportert, etter at de ikke har levert en fullstendig rapport innen fristen.

Klubbene som rykket ned til Norsk Tipping-ligaen etter 2018 har også rapportert. Disse er ikke underlagt lisens i 2019, men dokumentasjonen er viktig for fortsettelsen.

– PostNord-ligaen er et nivå det krever mye å være med på. Sportslig har kvaliteten økt betydelig etter ny serieordning, samtidig som profesjonaliseringen også synes i klubbdriften. Den innførte lisensen viser også at NFF er bevisst PostNord-liga-klubbenes viktighet og status som utviklingsarena for unge spillere. Lisensen gir med det økt status og bekrefter en satsning på dette nivået også fra NFFs side, sier Kari Lindevik. 

SE NFFs PRESSEMELDING OG STATUS PÅ ALLE LISENSNIVÅENE HER