Nyhetsbildet: Divisjonsforeningens leder Kari Lindevik i godt selskap med NFF-toppene som besøkte ledermøtet.

Sist søndag avviklet Divisjonsforeningen ekstraordinært årsmøte for å gjennomgå og vedta foreningens nye vedtekter. Dette i sammenheng med at Divisjonsforeningen fra 1.1.2017 skal være interesseforening for klubbene både på nivå 3 og 4 i ny seriestruktur. 24 stemmeberettigde var til stede og de nye vedtektene ble enstemmig vedtatt.

32 ledere fra tilsammen 24 klubber var til stede på ledermøtet
32 ledere fra tilsammen 24 klubber var til stede på ledermøtet

Etter det ekstraordinære årsmøtet var det ledermøte med informasjon og diskusjon om viktige saker som Divisjonsforeningas styre og daglige leder jobber med. I tillegg fikk ledermøtet besøk av både NFF president Terje Svendsen, konstituert Generalsekretær Kai-Erik Arstad, konkurransedirektør Nils Fisketjønn og Toppfotballsjef Nils-Johan Semb. De hadde alle lærerike innlegg og nyttig informasjon å komme med, til en lydhør og engasjert forsamling av ledere i Divisjonsforeningens medlemsklubber.

Fra venstre konstituert Generalsekretær Kai-Erik Arstad, President Terje Svendsen, Toppfotballsjef Nils Johan Semb og konkurransedirektør Nils Fisketjønn
Fra venstre konstituert Generalsekretær Kai-Erik Arstad, President Terje Svendsen, Toppfotballsjef Nils Johan Semb og konkurransedirektør Nils Fisketjønn

President Terje Svendsen fortalte om sine første måneder i sin nye rolle, og de utfordringer Norges Fotballforbund står overfor. Han var åpen både på at vi må forbedre de sportslige prestasjonene og resultatene både for herrer og damer, og vi må i tillegg jobbe knallhardt med å bedre vårt omdømme. Oppskriften for å bedre omdømmet er mer åpenhet, bygge tillit gjennom både ord og handling og være tydelig på at vår visjon og verdier er det vi lever etter – både hjemme i Norge og når vi deltar på den internasjonale arena med UEFA og FIFA. Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle er vår visjon og ledestjerne, mens verdiene vi skal etterleve i hverdagen er trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet.

En engasjert og åpenhjertig President i NFF Terje Svendsen
En engasjert og åpenhjertig President i NFF Terje Svendsen

Konstituert Generalsekretær Kai-Erik Arstad informerte ledermøtet om den forestående budsjettprosessen i NFF og inviterte Divisjonsforeningen til fortsatt konstruktivt og godt samarbeid, noe vi allerede er godt i gang med.

Konstituert Generalsekretær Kai Erik Arstad
Konstituert Generalsekretær Kai-Erik Arstad

Møtet ble avsluttet med et svært interessant innlegg fra Toppfotballsjef Nils Johan Semb om utviklingen innen norsk fotball de 3 siste ti-årene og hvilke utfordringer vi har med å løfte både dame og herrelandslaget opp på et høyere nivå. Møtet ble avsluttet med landskampen Norge – Tyskland, hvor vi fikk synliggjort at vi har et stykke opp til verdenstoppen akkurat nå..

Toppfotballsjef Nils Johan Semb
Toppfotballsjef Nils Johan Semb