På et svært godt besøkt årsmøte i Divisjonsforeningen lørdag 27. februar, ble Kari Lindevik (Fløy FK) valgt til ny leder etter Anders Eggen (Levanger FK), som takket for seg etter 2 år i ledervervet. Årsmøtet ga Eggen velfortjent applaus for den glimrende måten han har ledet foreningen på, samtidig som Kari Lindevik og det nye styret ble ønsket lykke til.

Ny leder Kari Lindevik takket avtroppende leder Anders Eggen for meget godt utført jobb.
Ny leder Kari Lindevik takket avtroppende leder Anders Eggen for meget godt utført jobb.

Årsmøtet hadde deltakelse fra hele 28 av 54 medlemsklubber, noe som er ny rekord. Årsberetningen ble gjennomgått og regnskap 2015 ble framlagt og godkjent med et lite underskudd på 13.474 kr. Dette samtidig som budsjett 2016 ble godkjent med et overskudd på 250 kr. Budsjettert omsetning for 2016 er på 2,360 millioner kr.

Kari Lindevik ble valgt til foreningas nye leder med akklamasjon, mens styremedlem Hugo Magne Kjelseth (Harstad IL) ble gjenvalgt til nestleder. Både Lindevik og Kjelseth ble valgt for 2 år. Styremedlem Jan Wiig (Kvik Halden) var ikke på valg, mens Helle Visjø (Follo FK) ble gjenvalgt for ett år og som nytt styremedlem i Divisjonsforeningen ble valgt Sten Stensrud (Nardo BK) for ett år. Vi ønsker Sten hjertelig velkommen som nytt styremedlem i foreninga.

Etter at årsmøtet var hevet ble to av årets Forbundstingsaker diskutert. Først orienterte Jan Halstensen om NFFs prosjektplaner og mulige låneopptak for kjøp av Telenor Arena, og deretter ble forslaget til ny seriestruktur debattert. Engasjerte og motiverte medlemsklubber ble takket for oppmøte, før alle tok turen til Tingsalen hvor årets Forbundsting ble gjennomført lørdag ettermiddag og søndag formiddag. Se gen sak.

Lørdagens årsmøte i Divisjonsforeningen hadde oppmøte fra hele 28 medlemsklubber - ny rekord!
Lørdagens årsmøte i Divisjonsforeningen hadde oppmøte fra hele 28 medlemsklubber – ny rekord!