Kontinuiteten er definitivt sikret, men samtidig fikk Divisjonsforeningens styre spennende og gode tilvekster etter fredagens årsmøte.

Styreleder Kari Lindevik (Fløy IL) var ikke på valg – men det var hun samtidig den eneste som ikke var denne gang. Men hun får med seg et styrekollegium der kontinuiteten er sikret.

Gjenvalg og to rutinerte nykommere

Nestleder Hugo Kjelseth (Harstad IL) tok gjenvalg for to år. Det samme gjorde Helle Visjø (Follo FK), mens Thor Erik Stenberg (KFUM) tok gjenvalg og fortsetter sitt engasjement i ett år.

Den kvartetten får med seg to nye fjes. Vel å merke nye i styresammenheng. For Kristian Jæger (Fana IL Fotball) og Asle Tjøtta (Bryne FK) har lang og solid erfaring når de nå går inn som hhv styremedlem og møtende varamedlem.

Jæger er nå styreleder i Fana, men har også mange år som markedssjef i Brann bak seg – i tillegg til solid næringslivs- og styreerfaring.

Tjøtta er daglig leder i Bryne, og har vært engasjert og en solid bidragsyter på Divisjonsforeningens møter.

Kari Lindevik er glad for å ha et godt styre og en aktiv medlemsmasse i ryggen.

Begge har de erfaring fra og referanser til toppfotballen, noe som er viktig for å bidra til utvikling. Samtidig er de godt jobbende og meget engasjert i nivåene klubbene deres nå er.

Med dette valget, får Divisjonsforeningen et styre som i enda større grad en tidligere ivaretar både geografisk spredning og representanter fra begge liganivåene.

Positivt årsmøte

Det valgt på slutten av et årsmøte som oppsummerte nok et godt år for Divisjonsforeningen. Stadig økning i deltagelsen og engasjementet på medlemsmøtene er et vesentlig punkt på det – noe som ble poengtert både i årsberetning og på årsmøtet.

En ny Handlingsplan for 2019-20 ble vedtatt som et styringsverktøy for perioden videre, mens regnskapet ble godkjent med et lite overskudd på 28.136 kroner.

Årsmøtet var for øvrig en del av en dag der Divisjonsforeningens klubber var samlet både til faglig utvikling og informasjon om og diskusjon rundt Forbundstings-saker.

Hilde Knutsen fikk blomster av styreleder Kari Lindevik og applaus av årsmøtet etter sin innsats i styret (Sten Stensrud var ikke til stede, men fikk fortjent rosende omtale)

Hilde Knutsen og Sten Stensrud går ut av styret. Knutsen representerer Holmen, som nå er i 4. divisjon på tredje året og således ikke kan være medlem i Divisjonsforeningen lenger. Stensrud har gitt seg som daglig leder i Nardo FK.

Nyttig fagsamling

På fagsamlingen kom det blant annet informasjon om utviklingsmidler, den nye utlånsordningen, en ny Norsk Tipping-konkurranse og fordelinger og innhold i Amedia-avtalen. Egen informasjon om dette kommer i saker her på divisjonsforeningen.no og direkte til klubbene.