12 PostNord-liga-klubber mottar i disse dager til sammen 250.000 kroner fra mediepotten – som en bonus for tabellplassering og seere.

Stadig flere følger Amedias satsing på visning av live-sport, og at det er liten tvil om at sendingene fra PostNord-ligaen er en av bærebjelkene i satsingen – med tall som også har utviklet seg betydelig det siste året. Det gir også uttelling for klubbene i PostNord.

Til fordeling blant de 25 førstelagene i PostNord-ligaen fikk man i årets sesong 1 million kroner fra Amedia-potten. Av disse ble det før sesongen vedtatt en flat fordeling på 30.000 til hver klubb – altså til sammen 750.000 kroner.

Den siste delen på 250.000 kroner skulle fordeles dels på sportslige prestasjoner, dels på seertall (dvs unike brukere) som fulgte dem i Amedias sendinger.

Det etter følgende fordeling – i hver avdeling:

  • Plassering: 1) 20.000, 2) 15.000, 3) 10.000, 4) 5.000
  • Seerandel: 1) 25.000, 2) 20.000, 3) 15.000, 4) 10.000, 5) 5.000

Nå er fordelingen foretatt og penger er på vei til 12 klubbkasser etter følgende status:

I tillegg til disse midlene, har klubbene i PostNord-ligaen og de klubbene som vises på hjemmebane i Norsk Tipping-ligaen, hatt mulighet til å ta ut annonsepakke i sin Amedia.avis på inntil 100.000 kroner.