Sist uke hadde Forbundsstyret i NFF møte, hvor de blant annet behandlet Divisjonsforeningens søknad om å bli interesseforening for klubbene både på nivå 3 og 4 i ny seriestruktur. Forut for søknadsbehandlingen, hadde styret i Divisjonsforeningen innhentet støtte fra alle våre medlemsklubber i postnord-ligaen,samt mange klubber i dagens 3. divisjon. Dette sammen med en velbegrunnet og god søknad, gjorde sitt til at Forbundsstyret fattet et positivt vedtak med følgende ordlyd:

«Søknad Divisjonsforeningen  – Divisjonsforeningen søkte om å få bli interesseorganisasjon for nivå 3 og 4 i den nye divisjonsstrukturen, noe forbundsstyret ga sin tilslutning til. Formelt sett er det Divisjonsforeningen selv som må fatte det endelige vedtaket.»

Det betyr at styret i Divisjonsforeningen vil jobbe videre med denne saken. Vi kommer i løpet av høsten til å invitere våre medlemsklubber til et ekstraordinært årsmøte, hvor saken skal behandles og endelig vedtak fattes. Tid og sted for det ekstraordinære årsmøtet, vil vi komme med informasjon om så snart som mulig og senest innen utgangen av juni.

Yngve Haavik, Kai-Erik Arstad og Terje Svendsen informerte media etter Forbundsstyremøtet 1. og 2. juli.
Yngve Haavik, Kai-Erik Arstad og Terje Svendsen informerte media etter Forbundsstyremøtet 1. og 2. juli. Foto Christer Madsen / NFF