Divisjonsforeningen inviterer til ordinært årsmøte fredag 8. mars. I forkant blir det fagsamling med spisset innhold for klubbene.

Divisjonsforeningens årsmøte holdes også i år i forkant av NFFs Forbundsting. Tinget holdes 9. og 10. mars.

Divisjonsforeningens årsmøte holdes fredag 8. mars kl. 17.00-19.00 i Meets lokaler på Ullevaal stadion.

I forkant av årsmøtet blir det fagsamling fra kl. 11.30-16.45.

Her blir det et spekket program med relevant og viktig innhold for klubbene i Divisjonsforeningen. Det både saker inn mot Fotballtinget og informasjon og nyheter mot sesongen som gir både sportslige, økonomiske og arrangementsmessige muligheter.

Fotballpresident Terje Svendsen var på DF-samlingen sist. Her i samtale med Erik Soler. Sistnevnte vil fortelle om ambisjoner med den nye utlånsavdelingen på fagsamlingen

Egen informasjon kommer, men blant foredragsholderne blir eksempelvis Erik Soler og Pål Bjerketvedt.

PÅMELDING INNEN 1. MARS PÅ DENNE LINKEN

Vi minner om at klubber som deltar både på Divisjonsforeningens årsmøte og NFFs Forbundsting mottar en støtte på kr. 2.000.

DAGSORDEN – ÅRSMØTE:

 1. Åpning
  • Konstituering
  • Godkjenning av innkalling
 2. Valg av årsmøtedirigent og sekretær
 3. Valg av to delegater til å underskrive protokoll
 4. Styrets beretning for 2018
 5. Årsregnskap for 2018
 6. Revisors beretning
 7. Innkomne forslag
 8. Handlingsplan 2019-2020
 9. Budsjett 2019
 10. Valg:
  • Styre
  • Valgkomite
  • Revisor

Saker må meldes styret ved styreleder Kari Lindevik på kari.lindevik@divisjonsforeningen.no innen fredag 22. februar

Påmelding innen 1. mars.

PÅMELDING INNEN 1. MARS PÅ DENNE LINKEN

Informasjon om og påmelding til Forbundstinget her