Divisjonsforeningen inviterer til ordinært årsmøte fredag 8. mars. I forkant blir det fagsamling med spisset innhold for klubbene.

Divisjonsforeningens årsmøte holdes også i år i forkant av NFFs Forbundsting. Tinget holdes 9. og 10. mars.

Divisjonsforeningens årsmøte holdes fredag 8. mars kl. 17.00-19.00 i Meets lokaler (Møterom M6) på Ullevaal stadion. Sakspapirer lenger ned i saken.

I forkant av årsmøtet blir det fagsamling fra kl. 11.30-16.30.

Her blir det et spekket program med relevant og viktig innhold for klubbene i Divisjonsforeningen. Det både saker inn mot Fotballtinget og informasjon og nyheter mot sesongen som gir både sportslige, økonomiske og arrangementsmessige muligheter.

Fotballpresident Terje Svendsen var på DF-samlingen sist. Her i samtale med Erik Soler. Sistnevnte vil fortelle om ambisjoner med den nye utlånsavdelingen på fagsamlingen

Egen informasjon kommer, men blant foredragsholderne blir eksempelvis Erik Soler og Pål Bjerketvedt.

PROGRAM FAGSAMLINGEN

11:30:          Lunsj på Meet

12:00-16:45: Fagsamling i Møterom M6, Meets lokaler med bl.a. følgende punkter

 • Tingforslagene som berører våre nivåer: Nedrykksprosenten fra NT-ligaen, andrelag i seriespill og reisestøtte PostNord
 • Info fra NFF mot Forbundstinget og sesong v/Pål Bjerketvedt
 • Hva vil toppklubbene med den nye utlånsordningen, og hva betyr den for våre nivåer – v/direktør i NTF Sport, Erik Soler
 • Info om kretsenes rolle for oss og samarbeidet med kretsene v/leder KLAU Tore-Christian Gjeldsvik
 • Nyheter mot sesongen 2019
 • Nytt DF-samarbeid. Presentasjon av app-løsning for bedre og mer lønnsomme arrangement (uansett størrelse) v/AlphaEntrance

17:00-19:00: Årsmøte i Meets lokaler

PÅMELDING PÅ DENNE LINKEN

Vi minner om at klubber som deltar både på Divisjonsforeningens årsmøte og NFFs Forbundsting mottar en støtte på kr. 2.000.

DAGSORDEN – ÅRSMØTE:

 1. Åpning
  • Konstituering
  • Godkjenning av innkalling
 2. Valg av årsmøtedirigent og sekretær
 3. Valg av to delegater til å underskrive protokoll
 4. Styrets beretning for 2018
 5. Årsregnskap for 2018
 6. Revisors beretning
 7. Innkomne forslag
  • Fra Brodd: Ang behandling på Forbundstinget – lovforslag 11: Ny lovparagraf 12-9. Deltagelse for lavere seniorlag (LINK TIL TINGHEFTET, SE SIDE 29-31): Forslag til vedtak: Be om at NFF gjør en utredning frem mot Forbundstinget i 2020 om lavere rangerte lags deltagelse i seriesystemet.
 8. Handlingsplan 2019-2020
 9. Budsjett 2019
 10. Valg:
  • Styre
  • Valgkomite
  • Revisor

Etter det ordinære årsmøte vil det bli satt av tid til informasjon om og mulighet til evt ytterligere diskusjon rundt andre aktuelle saker mot Forbundstinget.

PÅMELDING INNEN 4. MARS PÅ DENNE LINKEN

Informasjon om og påmelding til Forbundstinget her

ÅRSMØTEPAPIRER: