Divisjonsforeningen ble stiftet i 2002, og er interesseorganisasjon for klubbene på nivå 3 og 4 i norsk fotball. Til sammen har vi 96 medlemsklubber og foreningens formål er formulert på følgende måte i våre vedtekter:

Divisjonsforeningen skal bidra til sportslig, økonomisk, administrativ og kommersiell utvikling for våre medlemsklubber. Divisjonsforeningen skal bidra til å kvalitetssikre at klubbene, på begge nivå, utvikler seg positivt innenfor disse områdene.Dette skal skje i samarbeid med Norges Fotballforbund og tilsluttende organer og organisasjoner. Divisjonsforeningen skal gjennom dette arbeidet ivareta felles interesser for medlemsklubbene.

Vi søker ny DAGLIG LEDER TIL DIVISJONSFORENINGEN

Vår dyktige daglige leder de siste 4 årene Dag Halvorsen, har valgt å avslutte sitt engasjement i Divisjonsforeningen, for å fokusere fullt og helt på jobben som daglig leder i Kjelsås IL. Vi søker derfor etter hans etterfølger til å forestå den daglige ledelse og drift av foreningen.

Vår nye daglig leders viktigste arbeidsoppgaver blir å:

 • Jobbe aktivt med å utvikle DF og medlemsklubbene i henhold til våre vedtekter og gjeldende handlingsplan.
 • Delta i og arrangere møter med viktige samarbeidspartnere som NFF, NTF, Amedia, Fotballmedia og PostNord.
 • Følge opp og sørge for at vi leverer som avtalt til alle våre sponsorer og samarbeidspartnere.
 • Selge inn avtaler med nye samarbeidspartnere som kan bidra til sportslig og kommersiell utvikling av Divisjonsforeningen og våre medlemsklubber
 • Planlegge, legge til rette og gjennomføre foreningens viktige arrangement  i samarbeid med styret (Terminliste-, leder og medlemsmøtet. Årsmøte, ledersamling)
 • Forberede, gjennomføre og skrive protokoll fra styremøtene i foreningen.
 • Oppdatere og utvikle vår webside og gjøre Divisjonsforeningen aktuell og aktiv på sosiale medier
 • Utlyse og saksbehandle søknader om tildeling av utviklingsmidler
 • Føre foreningens regnskap selvstendig eller i samarbeid med eksternt regnskapsbyrå

Vi ønsker at vår nye daglige leder har:

 • Utdanning på Universitets-Høgskolenivå eller tilsvarende
 • Ledererfaring fra drift av klubb eller annen relevant virksomhet
 • Økonomisk utdannelse, god regnskapsforståelse og gjerne erfaring med å føre regnskap
 • Solid kunnskap om og erfaring fra norsk fotball på nivå 4 eller høyere
 • Sterk motivasjon og interesse for å utvikle både Divisjonsforeningen, medlemsklubbene og norsk fotball

Personlige egenskaper

Vi forventer at vår nye daglige leder både er god til å jobbe selvstendig og samarbeide godt med styret og medlemsklubbene. Godt humør, ryddighet, gode lederegenskaper og stor arbeidskapasitet er viktig å ha i denne stillingen, hvor det må påregnes noe reisevirksomhet og jobb noen kvelder og helger.

Stillingen som daglig leder vil fra oppstart være 75%, og planene er å øke den til 100% fra 1.1.2018.

Lønn og tiltredelsestidspunkt avtales nærmere med den som blir ansatt. Vi vurderer både ansettelse, alternativt innleie av konsulent/selvstendig næringsdrivende som ny daglig leder

Kontorsted for Divisjonsforeningen vil være på Ullevål stadion, samlokalisert med Norsk Toppfotball. Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med styreleder Kari Lindevik på mobil 918 98097 eller nestleder Hugo Kjelseth, mobil 915 33450.

Søknad med CV sendes på e-post til hugo@kjelseth.no innen fristen som er torsdag 23. februar.

Velkommen med din søknad!