Thor-Erik Stenberg

Position
Styremedlem
Phone Cell
+47 938 79 470
Divisjonsforeningen

Ble valgt inn i styret i divisjonsforeningen våren 2017, gjenvalgt i 2019.

Er daglig leder i KFUM-kameratene Oslo, en fotballklubb med 1450 medlemmer lokalisert på Ekeberg i Oslo. Klubben har lag i alle årsklasser for gutter og jenter, 3 seniorlag for herrer, 2 seniorlag for damer og 4 oldboys herrelag.

Har vært engasjert i klubben siden 1995. Var i mange år lagleder for lag barna spilte på før jeg i 2008 ble leder av junioravdelingen i klubben. Det førte videre til at jeg ble valgt inn i klubbens styret, og etter hvert fikk jeg styreleder rollen som jeg hadde fram til jeg ble ansatt som daglig leder i august 2015.

Som yrkesbakgrunn har jeg flere år i forskjellige roller i frivillige organisasjoner i kirke-Norge. Til oppgaven som daglig leder i fotballen kom jeg fra stilling som regnskapssjef i heisselskapet Otis AS.

I tillegg til klubboppgavene satt jeg i en periode som leder av Idrettens samarbeidsutvalg (idrettsrådet) i Nordstrand bydel, og sitter fortsatt som styreleder i to borettslag. Ett i Oslo og ett i Sandnessjøen.

Brenner veldig for utvikling av fotballproduktet både i egen klubb, i Oslo by og nasjonalt!
Ta kontakt ved å fylle inn avsenderinformasjon og emnefeltet, eller bruk oppgitt kontaktinformasjon.