Hilde Knutsen ble i mars 2017 valgt inn som aktivt varamedlem i Divisjonsforeningen. På samme tidspunkt ble hun også valgt inn i Disiplinærutvalget i NFF.

Jobber til daglig som administrativ leder i Holmens fotballgruppe samt leder for klubbens A-lag. Holmen er en breddeklubb på Østlandet med lag i mikrofotballen, barne- og ungdomsfotballen, samt 2 seniorlag og 2 veteranlag. Totalt ca 800 aktive spillere.

A-laget spiller i 2017 i Norsk Tipping-ligaen.

Knutsen har vært engasjert i klubben siden 1999. Det startet med egne barn som var aktive og hun ble valgt inn som styremedlem i HIF i 2000. Satt i fotballgruppas styre i perioden 2000 – 2005.

Var lagleder for Holmens G96-lag fra 2003 til 2011. Etter mange års frivillig arbeid ble hun ansatt som daglig leder i fotballgruppa i 2011. Denne jobben har hun hatt frem til årsskiftet 2016/2017, da hun gikk over i en stilling spesifisert mot A-laget i klubben, samt det administrative arbeidet i fotballgruppa.  Av andre styreverv har hun sittet i Holmen IFs hovedstyre fra 2011 – 2013.

Av tidligere arbeidserfaring har Knutsen jobbet innen eiendom i firmaene Made In Eiendom og Made In Coronado samt en liten periode i anleggsbransjen.

– Jeg har alltid vært interessert i idrett og det har gitt meg mange gode opplevelser opp gjennom årene både som aktiv selv og gjennom egne barn, understreker hun.
Ta kontakt ved å fylle inn avsenderinformasjon og emnefeltet, eller bruk oppgitt kontaktinformasjon.