Fortsatt kan ikke planene for seriestart i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen tidfestes – men her er de ulike scenarioene for gjennomføring.

Forbundsstyret i NFF behandlet torsdag en samlet sak rundt justeringer i turneringsformatet for 2020 som en konsekvens av pandemien. Justeringene er drøftet og forankret med breddeutvalget, konkurranseutvalget og lovkomiteen. I vedtaket fikk generalsekretæren fullmakt til å fatte de nødvendige beslutninger innenfor de opptrukne rammer.

Disse vedtakene ble klubbene i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen forelagt i egne teamsmøter fredag. Følgende er vedtatt – alt naturligvis avhengig av grønt lys fra myndighetene:

  • Enkel serie i Norsk Tipping-ligaen. Vurdert oppstart 8. august.
  • Tre mulige scenarioer for PostNord-ligaen. Hhv full serie, enkel serie med sluttspill eller enkel serie er avhengig av mulig oppstartsdato (se mer under)
  • Opp- og nedrykk gjelder
  • Ved gjennomføring av enkel serie og enkelt sluttspill avgjøres hjemme- og bortebane ved loddtrekning.

Enkel serie i Norsk Tipping-ligaen

Norsk Tipping-ligaen gjennomføres i 2020 som en enkelt serie med oppstart primo august. 

Oppstart august forutsetter naturligvis – som alt annet – grønt lys fra myndighetene.

Les også: NFFs plan for gjenåpning av breddefotballen

– Bakgrunnen er at antall spilldager til rådighet er sterkt redusert. Bruk av midtuke som spilledag i disse ligaene frarådes da de fleste av spillerne er i jobb eller studerer. Et annet moment er at mulighetene for å reise er vesentlig redusert. Et samlet kretsapparat og divisjonsforeningen støtter beslutningen. Hjemme- og bortebane avgjøres ved loddtrekning, forteller Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

Sluttspill ett alternativ i PostNord-ligaen

I samme sak til forbundsstyret ble det lagt en plan for gjennomføring av PostNord-ligaen. Her er det en sterk ambisjon om å få til et fullverdig seriespill – men det avhenger naturlig nok av en snarlig oppmykning av smittevernsreglene.

Dersom spillerne kan starte trening fra 8. juni er det realistisk med oppstart og normal dobbel serie fra 4 juli. Ikke gjennomførte runder vil da bli omberammet til ledige datoer, hovedsakelig midtuker, ut over høsten.

– Dersom turneringen ikke kan starte 4. juli, men senere og frem til 2. august, vil PostNord-ligaen bli gjennomført med en enkel serie og et enkelt sluttspill. Dette ved at de to avdelinger etter spilt enkel serie deles i to grupper med plassiffer 1-7 og plassiffer 8-14. Respektive grupper i avdelingene spiller deretter enkel serie om å bli seriemester samt for å unngå nedrykk, sier Rune Pedersen.

Ved gjennomføring av enkel serie og enkelt sluttspill avgjøres hjemme- og bortebane ved loddtrekning.

Dersom PostNord-ligaen ikke kan starte før etter 2. august, gjennomføres turneringen som en enkel serie der hjemme- og bortebane avgjøres ved trekning.

Divisjonsforeningen stiller seg bak forbundsstyrets plan.

Gjeldende bestemmelser for opprykk, nedrykk og kvalifisering gjelder.