NFF ber Helsedirektoratet om å presisere forbud mot organisert idrettsaktivitet, og oppfordrer inntil da om at banene stenges.

Etter at helsemyndighetene kom med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge besluttet NFF å innstille all aktivitet på breddenivå ut april. All toppfotballaktivitet ble også stoppet.

Ber Helsedirektoratet om å presisere idrettsaktivitet

Flere kommuner og klubber har valgt å stenge sine anlegg. Klubbene kan ikke ta ansvar for at egenaktiviteten skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger.

Det oppleves at de aller fleste forholder seg til helsemyndighetenes råd på en god måte. Likevel opplever flere klubber at regelverket er uklart, og enkelte melder om uorganiserte grupper som bryter smittevernlovgivningen.

– Helsedirektoratet har besluttet forbud og stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. NFF ser at dette tolkes ulikt og har derfor bedt Helsedirektoratet om å presisere denne bestemmelsen, for eksempel med hensyn til egentrening på fotballbaner. Inntil dette er presisert oppfordrer NFF at alle fotballbaner stenges i Norge, sier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.

Les hele saken her

NFF anbefaler at spillere i alle aldre holder seg i aktivitet innenfor retningslinjene gitt av helsemyndighetene – men oppfordrer altså i meldingen som gikk ut mandag alle klubber til å stenge sine baner.

– Vi har vi hele tiden vært tydelige på at vi følger rådene fra helsemyndighetene. Nå ber vi om tydeligere råd. Inntil dette er klart, er alle best tjent med at vi opptrer solidarisk med hverandre, avslutter Svendsen.

Les hele saken her

Norsk Toppfotball understreker i egen sak at de klubbene der er enige om å innstille all gruppeaktivitet inntil avklaringen fra Helsedirektoratet er kommet.

Se den saken her