Tallene i klubblisensen ble presentert av NFF i dag. Og utviklingen i første halvår er god totalt sett for klubbene i PostNord-ligaen.

Det til tross for tidenes første poengtrekk på dette nivået, i og med at Nardo trekkes 1 poeng for hvert av to ikke oppnådde delmål i sin handlingsplan.

Levanger, Kvik Halden og Senja er i tillegg ilagt irettesettelser for ikke å ha oppnådd sine delmål.

Men for mange av klubbene viser utviklingen en meget positiv utvikling. Samlet sett fikk klubbene et driftsresultat på 11,6 millioner kroner første halvår – mot et underskudd på 1,1 millioner i samme periode i 2018.

Fra NFFs presentasjon av lisenstallene i dag – som viser en samlet sett bedring i resultat på 12 millioner kroner fra første halvår 2018 til første halvår 2019.

23 av 27 klubber er også i gul eller grønn sone, noe som bekrefter inntrykket av at klubbene nå jobber godt med å styrke sin økonomiske situasjon.

-Vi ser at innføringen av lisens har en positiv innvirkning, og at det jobbes godt i klubbene. At driften på nivået totalt sett går fra et minus i 2018 til et solid overskudd i år, bekrefter det, sier styreleder i Divisjonsforeningen Kari Lindevik.

Utviklingen i klubbene totalt sett er god.

-Så er det klubber som har en utfordrende hverdag, og det at enkeltklubber nå trekkes poeng og ilegges irettesettelser ser vi som et nødvendig grep og noe som gir lisenssystemet den kraft det bør og må ha. Målet er jo for alle at klubbene fortsetter å bygge en bærekraftig og solid økonomi, understreker Lindevik.

Og det er altså i ferd med å skje. Det understreker også fotballpresident Terje Svendsen:

– Jeg er glad for at mange klubber i PostNord-ligaen tar sine økonomiske handlingsplaner seriøst og justerer driften slik de skal og må. Mest gledelig er det at de fleste klubbene som er underlagt handlingsplaner viser god progresjon, sier Terje Svendsen da lisenstallene for de tre øverste nivåene på herresiden og Toppserien for kvinner ble lagt frem i dag.

Her er hele NFFs pressemelding:

Underskudd i toppfotballen

Klubbene i toppfotballen både på herre- og kvinnesiden går samlet sett med et lite underskudd.

Det viser regnskapstallene for første halvdel av 2019. Eliteserien og OBOS-ligaen omsetter samlet sett for 840 millioner første halvår 2019, noe som er en liten reduksjon fra 2018. Kostnadssiden er likevel høyere enn de foregående årene. Etter inntekter fra salg av spillere viser resultatet et underskudd på 9 millioner første halvår. Toppserien har et resultat før finans på 3,9 millioner, mens det etter finans er et underskudd på 4,2 millioner.

Se hele presentasjonen her

– Jeg er glad for at det ikke er noen klubber i rød kategori i Eliteserien denne perioden heller. I OBOS-ligaen er bildet mer variert, hvor noen klubber har et godt stykke igjen for å oppnå økonomiske bærekraft. Det må de rette på. I Toppserien ser vi et økende antall klubber med negativ drift. Selv om klubbene har en inntektsøkning, så må alltid driften balanseres. Klubbene kan ikke la kostnadene øke mer enn inntektene, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Klubbenes økonomirapporteringer viser at noen klubber gjør det bra, mens andre sliter med å oppnå økonomisk bærekraft. Det er derfor viktig å understreke at de klubbene som har en drift som går med stort underskudd må justere kursen. Jeg observerer generelt at mange klubber er mer avhengig av å ha overskudd på sin spillerlogistikk enn vi har sett tidligere. Dette stiller store krav til klubbene, og gir en høyere risiko enn andre inntektselementer i en klubbøkonomi, sier seksjonsleder klubbstøtte Rune Nordhaug.

Poengtrekk

Klubblisensnemnda har trukket Nest-Sotra tre poeng for ikke å ha nådd delmålet i sin handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet. Nardo er trukket til sammen to poeng for brudd mot delmål på to forskjellige handlingsplaner for økonomi. Videre er Levanger ilagt to irettesettelser for ikke å nå sine delmål. Kvik Halden er ilagt en irettesettelse for brudd mot delmål i sin handlingsplan for positiv egenkapital, samt at Nardo er ilagt en irettesettelse for brudd mot delmål i sin handlingsplan for forfalte betalingsforpliktelser overfor ansatte.

Lyn er pålagt å lage to handlingsplaner, en for finansielt oppfølgingssystem og en for å gjenetablere positiv egenkapital. Sandefjord, Sogndal og Senja er pålagt å utarbeide handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet.

To nye klubber rapporterte i rød kategori i OBOS-ligaen; Sandefjord og Sogndal. Alle klubbene i Eliteserien er i gul eller grønn kategori. I Toppserien rapporterte Lyn i rød kategori for første gang.

God utvikling i PostNord

PostNord-ligaen har fire klubber i rød kategori. Dette er Levanger, Moss, Nardo og Senja. Til tross for dette, er utviklingen positiv på det tredje høyeste nivået i herrefotballen.

– Jeg er glad for at mange klubber i PostNord-ligaen tar sine økonomiske handlingsplaner seriøst og justerer driften slik de skal og må. Mest gledelig er det at de fleste klubbene som er underlagt handlingsplaner viser god progresjon, sier Terje Svendsen.