Få ting er for klubbene viktigere enn hvem man møter på banen. Men samlingene i Divisjonsforeningen har blitt en stadig viktigere møteplass utenfor arenaen. På medlemsmøtet 2. desember blir det fokus på både klubbutvikling og avdelingsoppsett.

Klubbene i Divisjonsforeningen har allerede fått tilsendt invitasjonen til medlemsmøtet 2. desember, en samling som både har innføring av lisens og avdelingsoppsett for neste sesong på menyen. Det altså i en cupfinalehelg der det som vanlig skjer mye i Fotball-Norge. Så altså også for de snaut 100 medlemsklubbene i Divisjonsforeningen.

For på medlemsmøtet lørdag 2. desember presenteres blant annet neste års oppsett for de to avdelingene i PostNord-ligaen og de seks avdelingene i Norsk Tipping-ligaen.

Det er det selvfølgelig knyttet aller størst forventning til. For få ting påvirker klubbene mer direkte enn hvilke spenstige lokaloppgjør og motstandere man får – og ikke minst hvilke reiser til bortekamper det blir.

Men det skjer mer denne helgen. Og på MEDLEMSMØTET er det mange viktige saker som både direkte og indirekte berører klubbene i 2018. Her er noen stikkord:

 • AVDELINGSOPPSETTET: Puljene både i PostNord- og Norsk Tipping-ligaen 2018 presenteres.
 • LISENS: Krav og muligheter til deltagelsen i PostNord- så vel som Norsk Tipping-ligaen løftes frem, herunder plan for innføring av lisens for PostNord-ligaen.
 • BUDSJETTPOSTER: Rammer for budsjettet – både i forhold til reiseutjevning, tilskudd og kostnader fra NFF – som igjen påvirker klubbenes budsjetter
 • DF-NYTT: Divisjonsforeningen i en ny tid (hvordan jobber deres interesseorganisasjon og hva skal vi prioritere inn mot 2018)
 • HELSE OG FORSIKRING: Idrettens helsesenter presenterer hvordan klubbene bør tenke rundt det medisinske arbeidet og idrettsforsikring – både for å sikre kvalitet og spare penger.
 • NYTTIG PARTNER: Explendo er en av flere partnere som åpner nye muligheter for klubbene – helt gratis.
 • INSPIRASJON: Ekstern foredragsholder skal gi oss et løft.
 • LUNSJPRAT OG ETTERPRAT: Og selvfølgelig Thon Operas fantastiske lunsjbuffet (med tid til nyttig prat over bordene). Tid til prat og mat er det også etter selve Medlemsmøtet.

Konkret tidsplan vil klubbene få presentert senere. Men invitasjonen til klubbene på de to liganivåene er sendt ut. Det med unntak av klubbene som kommer opp fra 4. divisjon – de vil få sin invitasjon i løpet av kort tid (når de siste avdelingene er avklart). Og så vil naturlig nok lagene som kommer ned fra OBOS-ligaen bli invitert senere.

Det til en helg det skjer mye. Og der medlemsmøtet er en del av et helhetlig program hele helgen.

 • Fredag kl. 10:00-16:30 arrangerer NFF sitt lederseminar der fokus er spillerutvikling.
 • Lørdag kl. 10:00-16:00 er det altså det aller viktigste for dere, selve Medlemsmøtet
 • Lørdag ettermiddag (fra kl. 16:00) blir det lagt opp til en uformell møteplass for klubbenes folk. Divisjonsforeningens fellesskap har vokst både i antall og kraft det siste året, og dialogen mellom klubbene – med utveksling av ideer såvel som erfaringer – er viktig. I en helg der mange bruker tid i Oslo, vil dette igjen være verdifullt, både i oppsummeringen av 2017 og ikke minst avklaringer mot neste år.
 • Søndag spilles som kjent CUPFINALEN mellom Lillestrøm og Sarpsborg 08. Her har klubbene mulighet til å få et begrenset antall billetter til sine representanter gjennom Divisjonsforeningen etter det berømte «Førstemann-til.mølla-prinsippet».
 • For øvrig er det, for de sportslige i klubbene, også i år – i regi av Norsk Fotballtrenerforening, det store CUPFINALESEMINARET – en begivenhet som ikke minst veldig mange av Divisjonsforeningens trenere har høyt på prioriteringslisten.

Men også sporten er nok meget spent på en sms fra sin klubbleder på medlemsmøtet – med info om hvilke motstandere det blir i 2018.