Daglig leder Arne Knoph søker nye utfordringer og slutter i Divisjonsforeningen.

Vår daglige leder Arne Knoph har valgt å si opp sin stilling som Daglig leder i Divisjonsforeningen og har sin siste arbeidsdag 31. mai.

Han startet i jobben i august 2017 og har vært med å bidra til en fin utvikling og stadig sterkere profesjonalisering av Divisjonsforeningen.

Når Arne nå velger å søke nye utfordringer takker vi så mye for innsatsen og godt samarbeide, og ønsker han lykke til videre.

Styret i Divisjonsforeningen vil i en overgangsperiode ivareta daglig leders arbeidsoppgaver og driften av foreningen på best mulig måte.

Våre medlemsklubbers behov og interesser skal ivaretas, samtidig som vi fortsetter det gode samarbeidet med NFF, NTF, PostNord, Norsk Tipping og våre øvrige partnere.

Styret vil i løpet av høsten vurdere om stillingen som Daglig leder skal lyses ut, eller om vi skal organisere driften på en annen måte i framtida.

Dette vil vi komme tilbake med god informasjon om når vi har dette klart.

Har du spørsmål til saken kontakt Kari Lindevik 918 98097 eller kari.lindevik@divisjonsforeningen.no