Mandag morgen besluttet klubbene i Norsk Toppfotball både å utvide perioden med stopp av organisert trening og å sikre en sentral dialog med NISO og Trenerforeningen før det evt vurderes permitteringer. Divisjonsforeningen har sendt brev til sine klubber med tilsvarende budskap.

– Det er viktig at vi som arbeidsgivere opptrer ryddig og gjør grundige og gode prosesser dersom man kommer til det punkt at det kan bli aktuelt med permitteringer, skriver styreleder Kari Lindevik i sitt brev til klubbene.

Situasjonen rundt coronaviruset har store utfordringer også for klubbene i Divisjonsforeningen (PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen). Som ansvarlige klubber må de vurdere tiltak i og med at store inntekter nå enten blir borte eller forskyves.

Og så lenge vi snakker om millionbeløp, vil spørsmålet om permitteringer også bli aktuelt her. En spesiell utfordring på disse nivåene er at veldig mange av spillere og andre tjener under minimumsnivået for å ha krav på dagpenger, noe som gjør bekymringen ekstra stor.

Ryddighet

Men både klubbene og Divisjonsforeningen er opptatt av en ryddighet rundt dette.

– Klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen er enige om at permitteringer for spillere og trenere skal diskuteres med spillerforeningen (NISO) og trenerforeningen FØR det evt iverksettes, forteller Lindevik i skrivet til sine medlemsklubber.

Den dialogen starter i dag og en tilbakemelding herfra skal etter planen foreligge i løpet av morgendagen. DF-styret oppfordrer klubbene til å avvente vurderinger til etter det.

Ingen organisert trening før 31. mars

En vurdering som allerede er gjort og tatt, er enigheten om å stoppe organisert trening før 31. mars. Det ble bestemt på telefonmøtet NTF-klubbene hadde mandag morgen – og er en dato Divisjonsforeningens klubber også forholder seg til.

– Generelt er vi opptatt av at fotballen og klubbene oppstår samlet, solidarisk og enhetlig. Klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen har samlet seg rundt noen prinsipper som sikrer ryddighet og ivaretar solidaritet, og vi i Divisjonsforeningens styre støtter vurderingene NTF og klubbene der har gjort, understreker Kari Lindevik.

Utsatt – ikke avlyst

I skrivet til klubbene er Divisjonsforeningen også veldig tydelig på at seriespillet ikke er avlyst, men utsatt. Det ble bestemt før helgen at alt seriespill er utsatt til mai, det betyr at det jobbes og planlegges ut fra at sesongen og seriespillet skal gjennomføres.

Samtidig er det liten tvil om at situasjonen som nå er, er usedvanlig krevende og har allerede fått konsekvenser. De vil øke i tiden fremover.

Divisjonsforeningen sender fortløpende informasjon til klubbene. Samarbeidet og dialogen med NTF og NFF er nyttig. I tillegg har man et samarbeid med advokatfirmaet Kleven & Kristensen som gir oppdatert informasjon og råd gjennom en databank klubbene har tilgang til.

– Vi i fotballen er en viktig samfunnsaktør og det er godt å se at dere der ute er deres ansvar bevisst, og at hensynet til liv og helse er altoverskyggende, avslutter styreleder Kari Lindevik.