Neste torsdag og fredag samles klubbene i PostNord- og Norsk Tipping-ligaene for bl.a. å spikre tidspunkt for 1.456 seriekamper. Men også for å få verdifull informasjon foran sesongen – og diskutere hvordan nivået skal forsterkes ytterligere som utviklingsarena.

Møtet er på møterom M4 og M5 (møterommene er slått sammen) på Meet, Ullevaal stadion. Vil stå skiltet.

På fredagen blir det brukt flere møterom til blant annet de avdelingsvise terminlistemøtene, følg informasjon og skilter.

Til det siste kommer Lise Klaveness (bildet over) og to av hennes sentra le aktører i NFFs Eliteavdeling, A-landslagets assistent Per Joar Hansen og U21-landslagets Leif Gunnar Smerud. De kommer med sitt syn på hvem som blir best, samtidig som det blir debatt rundt de to liganivåenes posisjon som utviklingsarena.

Leif Gunnar Smerud

Og den er blitt stadig sterkere etter omleggingen av seriesystemet og påfølgende retningslinjer, så som utlånsregelen som ble innført i 2019.

Fakta viser et nivå der de unge har sin kamphverdag og får solid med spilletid. Og mange av dem tar steg. På de yngre landslagene har spillerne i stor andel nivåene som sin kamparena, samtidig som dagens A-landslagsspillere nesten uten unntak har hatt Norsk Tipping- eller PostNord-ligaen som en del av sitt utviklingsløp.

Per Joar Hansen

Det blir en hovedbolk på torsdagens medlemsmøte i Divisjonsforeningen – der Klaveness, Hansen og Smedrud innleder, men der blant andre årets unge trener de to siste årene, Eirik Kjønø, kommer med både fakta og egne erfaringer i debatten rundt «hvordan lykkes enda bedre med nivået».

Samlingen arrangeres i tett samarbeid med NFF, der spikring av samtlige kamptidspunkt er en stor del av samlingen. Derfor er det også møteplikt for alle klubber på denne samlingen. Og da får klubbene også mye verdifull informasjon om alt fra kamparrangement, reiseutjevningsordningen, forsikring og pågående strategiske spørsmål.

Samlingen holdes på Ullevaal fra lunsj torsdag 9. januar til kl. 14.00 på fredag 10. Dermed rekker også langveisfarende å få med seg alt med kun en overnatting.

PROGRAM FOR SAMLIGEN:

Tidspunktene kan bli noe justert. Det blir lagt inn kaffe- og «diskusjonspauser» innimellom.

Møtet er på møterom M4 og M5 (møterommene er slått sammen) på Meet, Ullevaal stadion. Vil stå skiltet.

På fredagen blir det brukt flere møterom til blant annet de avdelingsvise terminlistemøtene, følg informasjon og skilter.TORSDAG 9. JANUAR:

11:15:       Registrering

11:30:       Lunsj.

12:30:       Velkommen, åpning. Info om utviklingsmidler 2020, Tingsaker, NFFs strategiplan  og andre DF-saker.     Kari Lindevik, DF

13:00:       Slik reiser du billigst og best – Thon Hotels og TravelNet Reisevarehuset forteller om klubbavtalene gjennom DF

13:30        Fotball og forsikringsbehovene                     Stein Pedersen NFF

13:50:      Dommer- og regelnytt  Terje Hauge/Jørn Thomas Smedsrud, NFF

14:15:       Nytt samarbeid gir klubbene mulighet til nytt verktøy for inntekter og kommunikasjon mot publikum           Kenneth Akselsen og Alexander Faye-Schjøll, Social Cee

14:45:       Pause

15:00:       Vårt utviklingsnivå i et eliteperspektiv:

  • Om eliteavdelingens arbeid 1 år etter opprettelsen       Lise Klaveness
  • Fra stort talent til A-landslagsspiller. Hva er avgjørende og hvordan kan klubbene tilrettelegge for utvikling         Per Joar Hansen / Leif Gunnar Smerud
  • Paneldiskusjon – hvor gode er man på nivået / hvordan optimalisere spillerutviklingen i klubbene

17:00:       Avslutning fagdel

19:00:      Felles middag, lasagnebuffet. Muligheter til sosialt i Sportsbaren etterpå.

FREDAG 10. JANUAR:

09:00        Oppstart

Denne dagen blir det blant annet gjennomgang reiseutjevning, inkludert fordeling pr klubb + NFF-nytt om sesongen

Avdelingsvise terminlisteoppsett blir så et hovedpunkt denne dagen.

14:00:       Avslutning