Fredagens fagsamling og årsmøte i Divisjonsforeningen peker naturlig nok mot de relevante sakene på helgens Forbundsting. Men plass til spennende nyheter mot sesongen blir det også. Her får du agendaen.

Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt bidrar på Fagsamlingen

Fotballpresident Terje Svendsen og NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt er tidlig ute på talerstolen på fredagens DF-samling. De snakker både om elementer mot helgens Forbundsting og informasjon om andre NFF-nyheter, begge deler med fokus mot klubbene i Divisjonsforeningen. Blant dem også utviklingsmidlene 2019.

Dermed settes tonen for en fagsamling som vil preges av både overordnede saker for fotballen generelt og DF-klubbenes nivåer spesielt, men også en samling som inneholder noen viktige nyvinninger mot sesongen som nå er en drøy måned unna.

Lederen i Breddeutvalget og «kretsledernes leder» Tore-Christian Gjelsvik kommer for å snakke om samarbeid og samspillet mellom våre nasjonale nivåer og kretsnivåene.

Selve årsmøtet behandler de formelle sakene for Divisjonsforeningen. Informasjon om dette og sakspapirer finnes her.

Direktøren i NTF Sport Erik Soler kommer for å prate om blant annet den nye utlånsregelen og mulighetene den gir av muligheter for våre klubber.

Erik Soler – denne gang som direktør for NTF Sport snakker bl.a. om den nye utlånsregelen

Og så skal det pekes på en av flere prinsipielle og viktige saker som skal opp på Forbundstinget. Blant dem også informasjon om prinsipielle og store beslutningssaker på Forbundet generelt, både om forslagene om ny serieordning på kvinnesiden (info Nils Fisketjønn, direktør, konkurranseavdelingen i NFF) og samarbeid med næringslivet / «AS-modell» (info advokat Pål Kleven).

Har du / din klubb ennå ikke meldt seg på samlingen? Gjør det her nå!

Så vil det bli presentert en ny og spennende arrangementsløsning for klubbene. Divisjonsforeningen har nemlig signet avtale med AlphaEntrance som tilbyr en app som betyr muligheter til mindre arbeid, mer kvalitet og økte inntekter rundt klubbenes arrangement. Det med egne betingelser for Divisjonsforeningens medlemsklubber enn hos andre med samme løsning.

Informasjon om dekningen på Amedias plattformer og både Norsk Tippings og PostNords ideer for sesongen blir nevnt.

Selve årsmøtet behandler de formelle sakene for Divisjonsforeningen. Informasjon om dette og sakspapirer finnes her.

Og så er det satt av tid etter årsmøtet til diskusjon rundt andre saker som evt ikke har vært oppe rundt saker som skal opp på Forbundstinget.

AGENDA FAGSAMLING
OBS! Endringer og justeringer på tidsskjemaet kan komme. Det blir innlagte kaffepauser

 • 11:30: Minglelunsj ved møterom M6, Meet
 • 12:00: Åpning / velkommen (ved Divisjonsforeningen)
 • 12:05: Den nye utlånsregelen / NTF sports fokussaker mot Tinget (ved Direktør NTF Sport, Erik Soler)
 • 12:45: Tingsaker og NFF-fokus mot våre divisjonsnivåer. Også info om utviklingsmidlene 2019 (ved fotballpresident Terje Svendsen, generalsekretær Pål Bjerketvedt og direktør konkurranseavdelingen Nils Fisketjønn)
 • 13:45: Samarbeid og samspill med kretsene (ved kretsleder og leder KLAU Tore-Christian Gjelsvik)
 • 14:15: Hvordan forholder vi oss til Tingforslaget rundt samarbeid med næringslivet («AS-modell») (ved idrettsadvokat Pål Kleven)
 • 15:15: Ny DF-partner med app-løsning som løfter arrangement og gir inntektsmuligheter (ved Jan-Thore Bjørnemyr og Tore Løvås, AlphaEntrance)
 • 15:45: Mulig sesongkonkurranse og arrangementsnytt (ved Thomas Johansen, Norsk Tipping)
 • 16:00: Divisjonsforeningssaker med bl.a. info om PostNord-ligaen og Amedia-dekning (ved Divisjonsforeningen)
 • 16:30: Pause
 • 17:00-19:00: Ordinært årsmøte (se mer info og agenda / sakspaprirer her)
 • Etter det ordinære årsmøte blir det informasjon / mulighet til evt ytterligere diskusjon rundt andre saker mot Forbundstinget.

Har du / din klubb ennå ikke meldt seg på samlingen? Gjør det her nå!

Vi minner igjen om at klubber som deltar både på DFs årsmøte/fagsamling og på Forbundstinget lørdag og søndag (krever egen påmelding) vil få kr. 2.000 til dekning av utgifter.