NFF har nå gått ut med råd om trening. Hva er lov, hva er ikke lov? Nå har forbundet kommet med noen råd for fotballaktivitet for barn og unge – samtidig som de støtter enkle treningsråd også for toppfotballen som nå er presentert.

Koronaviruset har snudd opp ned på tilværelsen for oss alle. Etter at helsemyndighetene kom med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge besluttet NFF å innstille all aktivitet på breddenivå ut april. All toppfotballaktivitet ble også stoppet.

Herunder som kjent også PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Det i tillegg til en mengde andre restriksjoner som for tiden preger det norske samfunnet.

For barn og unge

Men det at blant annet skolene er stengt betyr ikke at barn og voksne ikke kan være i aktivitet. Helsedirektoratet har besluttet avlysning av ulike arrangementer og organisert idrettsaktivitet for å hindre spredning av covid-19.

Men nå har NFF på fotball.no gått ut med enkelte praktiske råd for hvordan egeninitiert fotballaktivitet kan skje innenfor helsemyndighetenes anbefalinger.

Les om rådene og de konkrete forutsetningene som må ligge til grunn her.

For toppfotballen

Samtidig presenterer NTF enkle treningsråd for toppfotballen og hvordan spillerne kan drive fysisk fotballaktivitet – individuelt og/eller i små grupper – i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Dette er råd NFF også stiller seg bak.

Les om de praktiske rådene og hvilke rammer som må sikres for toppfotballaktiviteten her 

Stengte baner

Det er selvfølgelig avgjørende for all aktivitet at alle overordnede regler følges.

I NFFs sak presiseres blant annet følgende:

Flere klubber og kommuner har valgt å stenge idrettsanlegg. Her er det ingen tydelige anbefalinger fra Helsedirektoratet. Dette får NFF mange spørsmål om. For breddeanleggene vil egenaktiviteten kunne være mer krevende å kontrollere og flere kommuner har valgt å stenge anleggene.

Dersom en kommune eller baneeier velger å stenge anlegget av den årsaken, må det respekteres av alle nivåer i vår organisasjon.

Intensjonen med teksten på fotball.no er kun å rådgi mht. hvordan egen- og/eller gruppetrening kan skje innenfor trygge rammer og innenfor FHIs anbefalinger.

Det poengteres at klubbene ikke kan ta ansvar for at egenaktiviteten skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar.