Divisjonsforeningen innkaller med dette til årsmøte fredag 6. mars. I forkant av årsmøtet blir det fagsamling for klubbene – med spisset innhold mot sesong og sesongforberedelsene.

Divisjonsforeningens årsmøte holdes også i år i forkant av NFFs Forbundsting. Tinget holdes 7. og 8. mars – og vi oppfordrer sterkt til at klubbene deltar på begge samlingene.

Divisjonsforeningens årsmøte holdes fredag 6. mars fra kl. 17.00-19.00. Det i Meets lokaler (Møterom M6) på Ullevaal stadion.

I forkant av årsmøtet blir det en fagsamling med et program spisset på klubbenes arbeid inn mot og til bruk i den kommende sesongen.

Fagsamlingen starter kl. 11.30 – med et innholdsrikt program frem til ca kl. 16.45. Detaljert program for denne vil vi komme tilbake til – og også oppdatere på denne siden.

OVERORDNET PROGRAM FOR DAGEN:

 • 11:30-12:30: Innsjekk / lunsj
 • 12:30-16:45: Fagsamling (se vedlagte to avsnitt over her)
 • 17:00-19:00: Årsmøte Divisjonsforeningen

PÅMELDING PÅ DENNE LINKEN

Vi minner om at klubber som deltar både på Divisjonsforeningens årsmøte og NFFs Forbundsting mottar en støtte på kr. 2.000.

DAGSORDEN – ÅRSMØTE:

 1. Åpning
  • Konstituering
  • Godkjenning av innkalling
 2. Valg av årsmøtedirigent og sekretær
 3. Valg av to delegater til å underskrive protokoll
 4. Styrets beretning for 2019
 5. Årsregnskap for 2019
 6. Revisors beretning
 7. Innkomne forslag
  • Ingen innkomne forslag innen fristen
 8. Budsjett 2020
 9. Valg:
  • Styre
  • Valgkomite
  • Revisor

PÅMELDING INNEN 4. MARS PÅ DENNE LINKEN

Informasjon om og påmelding til Forbundstinget 7. og 8. mars her