På en pressekonferanse fortalte helsedirektør Bjørn Guldvog at klubber og idrettslag kan begynne med aktivitet igjen, også med gruppetreninger på fotballbaner, men at dette må skje innenfor reglene for smittevern. 

NFF ba i forrige uke Helsedirektoratet om en tydeliggjøring av hvordan man skal forholde seg til smittevernsreglene. Det er et behov hele norsk idrett har hatt, og i dag kom redegjørelsen fra Helsedirektøren.

Der uttrykte Guldvog at det snarere var en fordel med organisert aktivitet enn omvendt – nettopp ved å ha voksne til stede for å sikre at smittevernsreglene overholdes.

Det er helt avgjørende og må ligge i bunn at det ikke er mer enn fem personer i en gruppe og at avstanden på to meter overholdes både innad i gruppen og overfor andre.

Ikke konkurranser og kamper

I det ligger naturlig nok at det ikke åpnes for konkurranser eller noen form for spillaktivitet der kontakt skjer. Ei heller vil garderober kunne benyttes og transport til og fra skal ikke skje i grupper. Kamper er naturlig nok heller ikke mulig å gjennomføre innenfor regelverket.

Goldvog og Idrettspresident Berit Kjøll holdt dagens pressekonferanse og var begge tydelig på at smittevernsreglene ligger i bunn. Og at den enkelte idrett må legge aktiviteten opp etter hva som er mulig og ikke innenfor smittevernsreglene.

– I fotball bør ikke flere personer ta på den samme ballen, og det bør ikke heades. Håndball vil i så måte få utfordringer her, sa helsedirektør Guldvog som eksempler på hvordan idrettene må tenke.

– Glad for baneåpninger

Men fotballaktivitet kan altså skje der baner er åpne. Og det mener NFF de nå må kunne bli.

– Vi er glade for at landets fotballbaner igjen kan åpnes. Forutsetningen for å drive aktivitet er at smittevernreglene blir overholdt. Her har vi et ansvar for å sikre at dette skjer innenfor regelverket. I NFF vil vi nå oppdatere våre treningsråd i tråd med dagens avklaringer, samt råd til hvordan klubbene våre kan drive innenfor regelverket, forteller generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt.

Flere klubber startet umiddelbart å legge planer for hvordan de kan organisere dette og sikre at aktiviteten skjer i henhold til regelverket. Og er glad for den presiseringen som kom.

–  Dette er en avgjørelse vi har ventet i spenning på. For mange barn og ungdom er fotballbanen er viktig friområde i hverdagen.  Banene er også arbeidsplassen til flere hundre profesjonelle spillere i våre øverste ligaer. Vi skal gjøre vårt beste for at de over 370.000 som spiller fotball i Norge nå kan drive med aktivitet innenfor regelverket på egen fotballbane, sier Bjerketvedt.

Les mer på fotball.no her.