Det var mange interessante og nyttige innlegg på medlemsmøtet, og de ble godt mottatt av de fremmøtte medlemsklubbene. På agendaen var blant annet NFFs konstituerte Generalsekretær Kai Erik Arstad som orientere om adminstrasjonens og Forbundsstyrets budsjettarbeid, og den del av økonomien som berører PostNord-ligaen og Regionsligaen. Han roste Divisjonsforeningen som en konstruktiv og engasjert samarbeidspartner, som bidrar til å finne gode løsninger når budsjettet for 2017 skal legges.

Konstituert Generalsekretær Kai Erik Arstad har full kontroll på NFFs budsjettarbeid. Foto: Odd Løvset
Konstituert Generalsekretær Kai Erik Arstad har full kontroll på NFFs budsjettarbeid. Foto: Odd Løvset

Forslag til lisenskrav i PostNord-ligaen

Rune Nordhaug holdt et interessant innlegg hvor han redegjorde for de forslagene som skal vurderes nærmere som lisenskrav for vår nye PostNord-liga. Dette er en liga som skal forberede lagene på spill på et høyere nivå, både sportslig, økonomisk, organisatorisk og når det gjelder anlegg. Derfor er det naturlig at vi nå i samarbeid med klubbene og Divisjonsforeningen jobber frem hvilke lisenskrav som det er naturlig å legge på PostNord-ligaens klubber. Økonomisk rapportering vil være et viktig område, som vi ser har vært med å bidra til bedre økonomistyring og sunnere økonomi i Tippeligaen og OBOS-ligaen. Nordhaug fremhevet lisenskravene som svært viktige for å sikre økonomisk fair-play i norsk fotball.

«Lisenskravene for PostNord-ligaen er ikke ferdige. Men vi har et utkast som vi skal jobbe videre med utover vinteren og våren, og vi ser frem til å gjøre det i nært samarbeid med Divisjonsforeningen», avsluttet NFFs klubblisensansvarlige, Rune Nordhaug.

Klubblisensansvarlig Rune Nordhaug har startet arbeidet med lisenskrav til klubbene i PostNord-ligaen
Klubblisensansvarlig Rune Nordhaug har startet arbeidet med lisenskrav til klubbene i PostNord-ligaen. Foto: Odd Løvset