Styret i Divisjonsforeningen var godt fornøyde med påmeldinger til Ledermøtet 6. september.
Tidspunktet for møtet sammenfalt dessverre med en del kamper i Oddsenligaen og gjorde at flere klubber ikke hadde mulighet til å møte. Her følger en lite sammendrag av Ledermøtet 2015.

De fremmøtte startet dagen med en stødig gjennomgang av potensielle seriestrukturer i norsk fotball ved Bjarne Berntsen.

Et alternativ som foreligger i forhold til strukturen, er et nytt nivå mellom dagens 1. og 2. divisjon bestående av 2 avdelinger.

pp2

 

Dette er igjen splittet med 4/6 avdelinger på nivå 4 og 16/18 avdelinger på nivå 5 (dagens 3. divisjon)
Berntsen presenterte også mulige formater for Tippeligaen, hvor man blant annet ser til Danmark som neste år spiller etter følgende modell på sine 2 øverste nivå:

pp3

 

Komiteen skal levere sin innstilling til Forbundsstyret innen 21. oktober og en eventuell endring i seriestrukturen vil bli sak på Forbundstinget i 2016.

 

Knut Kristvang og Pål Breen fra Fotballmedia presenterte også viktige saker for Oddsenligaen og norsk fotball, nemlig avtalen med Amedia/Oddsenligaen og NFF/Norsk Tipping. Amedia er så langt godt fornøyde med tallene fra kampene i Oddsenligaen og avtalen vil bli evaluert i etterkant av sesongen.

Neste post på programmet var daglig ledelse av klubb. Holmen og Finnsnes viste gjennom sine presentasjoner utfordringer og muligheter i sitt virke som daglig leder i klubb i Oddsenligaen. Takk til Hilde/Espen og Ivar for nyttige betraktninger for alle oss som er engasjert i klubb.

Torleiv Sandvik fra Ørn Horten, var tilstede som leder av valgkomiteen for Divisjonsforeningen og Divisjonsforeningens representant i Valgkomiteen i NFF. Han informerte om at intervjuene på foreslåtte representanter til Forbundsstyret nå var i gang, samt at arbeidet med sammensetting av nytt styre til Divisjonsforeningen ville starte på nyåret.

Som ved tidligere ledermøter var Presidenten også på talerstolen. Hallèn informerte forsamlingen om forslaget til ny representasjonsordning på Forbundstinget, Forbundsstyret nå vil sende ut på høring.

Divisjonsforeningens styreleder, Anders Eggen, informerte om DF`s arbeid i Seriekomiteen hvor Kari Lindevik er vår representant. Eggen minnet også medlemsklubbene om fristen for søknader om utviklingsmidler som utløper 1. november. Medlemsmøtet for DF blir lørdag 21. november, mens terminlistemøtet for sesongen 2016 er berammet til 15. januar.

 

Et innholdsrikt møte ble avsluttet med middag på hotellet før veien gikk til Ullevål og Norge – Kroatia. En herlig hjemmeseier ga en perfekt avslutning på ledermøtet 2015.