Den allerede spissede PostNord-ligaen får nå et nytt verktøy for å styrke den sportslige utviklingen.

Klubblisens har vært en del av de to øverste nivåene i norsk herrefotball og toppserien for kvinner i lang tid. Nå har det i en tid pågått et arbeid for å tenke tilsvarende også på PostNord-liganivå.

Forbundsstyret har nå besluttet å innføre klubblisens i PostNord-ligaen – som fra før har blitt spisset gjennom omleggingen fra fire til to avdelinger.

– Jeg er glad for at vi gjennom et godt samarbeid med Divisjonsforeningen og klubbene i PostNord-ligaen har fått utarbeidet en lisens som er godt forankret. Jeg har god tro på at resultatet vil bli mer robuste og bærekraftige klubber, som i tillegg er bedre forberedt på opprykk i årene som kommer, sier seksjonsleder klubbstøtte i NFF, Rune Nordhaug (bildet over).

 

Lyttet til klubbene

Klubbene rapporterte på sine økonomiske tall allerede i 2017, samtidig som det ble sendt ut en spørreundersøkelse rundt innføring av klubblisens. Der var stemningen positiv, og i høst har det vært jobbet målrettet med å finne den rette formen på lisensen.

Divisjonsforeningen har vært godt involvert, samtidig som både tankene om og innholdet i en slik lisens har vært presentert i flere runder for klubbene.

Senest på terminlistemøtet sist fredag presenterte Rune Nordhaug, lisensen og planen for implementering for PostNord-klubbene. Denne uken ble altså lisensen vedtatt innført av Forbundsstyret.

– NFFs lisensadministrasjon har virkelig lyttet til innspillene som er kommet, slik at man nå har kommet frem til en modell som både er god og tar hensyn til en fornuftig tilnærming for klubbene, sier daglig leder i Divisjonsforeningen, Arne Knoph.

 

Fra «skal» til «bør»

I det ligger det at klubblisensen på dette nivået er mindre streng enn på nivåene over, blant annet på enkelte krav til infrastruktur der det står «bør» istedenfor «skal». Ett konkret eksempel er størrelser på garderober der noe er anbefalt, men hvor det meste vil bli godkjent. Skal det derimot bygges nye garderober, skal det tilpasses OBOS-liganivå.

– PostNord-ligaen er og skal være en forberedelse til og utvikling mot toppfotballen, og omleggingen av seriestrukturen ga et umiddelbart sportslig løft. Nå gjøres grep som skal styrke klubbdriftene, og Divisjonsforeningen støtter måten lisensen nå er utformet på og ser dette som et meget fornuftig grep, sier Knoph, som understreker at endringen betyr at klubber må levere og rapportere på viktige punkter for å sikre en langsiktig og god utvikling.

 

Finansielt oppfølgingssystem

Økonomisk bærekraft et vesentlig moment i arbeidet med å skape mer ro. NFFs finansielle oppfølgingssystem innføres med dette også i Post Nord-Ligaen for å sikre god økonomistyring. Det er igjen en forutsetning for å oppfylle kravene i klubblisens som igjen legger til rette for god sportslig utvikling.

Klubber som får handlingsplaner på et nivå, vil ta med seg disse ved et eventuelt opprykk til eller nedrykk fra OBOS-ligaen. Dermed sikrer man at klubbenes forpliktelser til å bedre egen situasjon fortsetter også etter at ligaposisjon endres.

Klubbene vil i disse dager få utsendt både dokumenter og rettledninger og skal levere sin lisenssøknad innen 31. mars.

Les mer om lisensordningen her

Flere punkter som var oppe på terminlistemøtet og Divisjonsforeningens medlemsmøte fredag og lørdag forrige uke, vil komme her på DFs nettside.

Se også sak om Amedias satsing for 2018 her