I dag kom det en gladnyhet fra NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn, og Norsk Toppfotballs sportssjef Jo Bergsvand. De har i etterkant av vårt medlemsmøte forrige lørdag sett nærmere på utfordringene som kom opp med tanke på reisebelastning og skolefravær med kampdag på mandager mot 2. lagene i Regionsligaen. Dette har Fisketjønn og Bergsvand vurdert, og kommet med følgende redegjørelse i dag:

Sportssjef Jo Bergsvand i NTF, her sammen med Erik Soler står bak det nye forslaget sammen med Nils Fisketjønn fra NFF
Sportssjef Jo Bergsvand i NTF, her sammen med Erik Soler – står bak det nye forslaget sammen med Nils Fisketjønn fra NFF

Foreslår nye turneringsbestemmelser i Regionsligaen

«Antall 2. lag på nivået er betydelig med totalt 17. Oppsettet medfører dermed en stor reisebelastning for flere klubber. Dersom gjeldende bestemmelser skal videreføres rundt kampdag mot 2. lag, vil flere klubber få store utfordringer. Dette fordi spillere er i sivil jobb, eller under utdanning. Skjerpede fraværsregler på videregående skole forsterker dette. Norges Fotballforbund (NFF) har derfor, i samarbeid med Norsk Toppfotball (NTF), vurdert gjeldende bestemmelser og anbefaler følgende:

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn til høyre på bildet har utarbeidet forslaget ilag med Jo Bergsvand. Her sammen med fra venstre konstituert Generalsekretær Kai-Erik Arstad, President Terje Svendsen og Toppfotballsjef Nils Johan Semb.
Konkurransedirektør Nils Fisketjønn til høyre på bildet har utarbeidet forslaget ilag med Jo Bergsvand. Her sammen med fra venstre konstituert Generalsekretær Kai-Erik Arstad, President Terje Svendsen og Toppfotballsjef Nils Johan Semb.

«Kampdag for Regionligaen settes til lørdag. Kamper mot 2. lag skal som hovedregel fortsatt spilles etter 1. lagets kamp. Dersom reise en vei til bortekamp mot 2. lag overstiger to (2) timer, bør kampen flyttes inn i helg. Klubbene anmodes om selv å bli enige. Om ikke forbeholder NFF seg retten til å beramme kampen basert på overstående. Retningslinjene vil bli fremlagt Forbundsstyret for vedtak på styremøtet i desember 2016.»

Styrebehandling i desember

Vi må understreke at Forbundsstyret skal behandle saken og gjøre vedtaket først, men det er all grunn til å tro at når både konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF og Sportssjef Jo Bergsvand i NTF står bak forslaget til vedtak! Da blir det gjerne slik.

Vi venter med å heise flagget men ser frem til et positivt vedtak i Forbundsstyret. Dette forslaget vil gjøre hverdagen for våre medlemsklubber i Regionsligaen betydelig lettere i forhold til minimalt med reisebelastning og skolefravær når de skal spille mot 2. lagene i ligaen. Styret i Divisjonsforeningen er svært positiv til forslaget, og regner med at alle våre medlemsklubber er enige i det.